Över 40 000 verkställigheter av utvisning och avvisning

Polisen genomförde 42 000 verkställigheter av personer som inte har rätt att vistas i Sverige, mellan 2016 och 2020. Under samma period har 81 ärenden av olika skäl avbrutits under resan eller vid ankomst och återvändaren har fått följa med tillbaka.

I gränspolisens uppdrag ingår bland annat att verkställa beslut om utvisning som fattas av en annan myndighet eller allmän domstol, eller egna avvisningsbeslut. Det vill säga att gränspolisen ser till att personer som inte längre har rätt att vistas i Sverige lämnar landet. I första hand är det den som utvisats som skall se till att följa det beslutet. Inriktningen är att verkställighet i första hand skall ske frivilligt.

I vissa fall överlämnas ärenden till Polismyndigheten, om att Migrationsverket bedömer att personen inte självmant kommer lämna landet, eller vid ärenden där en person har avvikit. Polismyndigheten verkställer också brottsutvisningar fattade av allmän domstol, och egna beslut om avvisning, till exempel i förbindelse med nekad inresa vid gränskontroll.

Under perioden 2016-2020 har polisen registrerat 42 000 verkställighetsresor. Under samma tidsperiod är det 81 ärenden som av olika anledningar avbröts under resan eller vid ankomst till verkställighetslandet. Det innebär att drygt 98 procent av polisens verkställighetsresor genomförs, och återvändaren tillåts resa in i det land som han eller hon verkställs till.

– Vårt uppdrag handlar om att på olika sätt förmå personer som inte har rätt att vistas i landet, att på ett humant sätt lämna Sverige. Men det finns ett antal länder som det av olika skäl är svårt att verkställa till utan återvändarens medverkan, säger Patrik Engström chef på gränspolisen, Noa

De länder som är svåra att verkställa till utan återvändarens medverkan skiljer sig över tid. Vissa länder bedöms vara svåra av juridiska skäl, t.ex. om Migrationsverket har gjort ett rättsligt ställningstagande om risk för brott mot mänskliga rättigheter vid tvångsutvisningar. Andra länder tar inte emot egna medborgare som inte självmant åker tillbaka.

Så jobbar gränspolisen