Tillfälligt beslut om möjlighet till kameraövervakning i Linköping

  • Skäggetorp i Linköping
    Skäggetorp i Linköping.
  • Ryd
    Ryd i Linköping.
1/2

Polisen har beslutat att vid behov använda kameraövervakning med hjälp av drönare, så kallad UAS, i stadsdelarna Ryd och Skäggetorp i Linköping.

Polismyndighetens benämning för drönare är UAS (Unmanned Aerial System). Beslutet som fattats gäller mellan den 19 oktober 2020 och den 18 januari 2021 och det innebär en möjlighet för polisen att använda UAS när det bedöms att behov finns. UAS kan, vid behov, användas dygnet runt på allmänna platser.

– Det här är ett komplement till det arbete som vi på polisen redan bedriver i Skäggetorp och Ryd. Det ger oss möjlighet att snabbt kunna använda den teknik vi har när det behövs. Tekniken kompletterar poliser som arbetar på plats och används främst i brottsutredande syfte, säger Ann-Christine Rehnström, lokalpolisområdeschef i Linköping.

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera utan tillstånd om det finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan alltså komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Den som hanterar luftfartyget får inte filma in i bostäder eller andra integritetskränkande platser, utan enbart platser som är allmänna.

Kontakt
Ann-Christine Rehnström, lokalpolisområdeschef i Linköping
Tel: 010-56 673 01

Texten uppdaterades 2020-10-21 klockan 13:20