Polisen i myndighetsgemensam insats i Gottsunda och Valsätra

Polis, Kronofogdemyndighet och Uppsala kommuns socialtjänst arbetade med en gemensam insats i Gottsunda och Valsätra under onsdagskvällen. Insatsens fokus var trygghet i området med trafik som huvudinriktning.

– Målet med insatsen var att genom hög aktiv polisnärvaro i området Gottsunda och Valsätra öka tryggheten hos de boende i området, säger polisen Tobias Ahnlund, projektledare för Fokus Gottsunda.

Insatsen i Gottsunda och Valsätra bedrevs i enlighet med samverkansavtalet mellan Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta och Uppsala kommun samt är en del av det strategiska arbetet med Fokus Gottsunda.

Under insatsen genomfördes ett stort antal fordons- och förarkontroller, de flesta utan anmärkning. Vid fordonskontrollplatserna samverkade polis och gränspolis med Uppsala kommuns socialtjänst och Kronofogdemyndigheten.

Vid kontrollerna genomsöktes några fordon enligt polislagen 20a§ och vid ett tillfälle anträffades en kniv. I samband med en av fordonskontrollerna tvingades polispatrull avlägsna en person som var en omedelbar fara för den allmänna ordningen.

Kronofogdemyndigheten kunde kontrollera en mängd fordon och personer och detta resulterade i en utmätning av kontanter för en individ. Socialtjänsten skrev även en orosanmälan med anledning av en förälders beteende i samband med kontrollen.

I samband med att Kronofogdemyndigheten gjorde en utmätning hemma hos en person anträffades narkotika. Ärendet överlämnades till polisen och en person i ärendet är nu misstänkt för narkotikabrott.

Vid sidan av arbetet i trafiken arbetade polisen enligt 15-minutersmodellen mot hotspots, främst Gottsunda centrum och Bandstolsvägen. Vid ett tillfälle anträffades en misstänkt narkotikapåverkad person som medtogs för kroppsbesiktning. Vid efterföljande husrannsakan anträffades en mindre mängd narkotika.

Några av poliserna som arbetade i insatsen valde att ta sitt matuppehåll på mattorget i Gottsunda centrum.

– Medan de åt var det någon som kastade en oöppnad läskburk mot poliserna. Ingen polis kom till skada och man kunde snabbt, via centrumets övervakningssystem, identifiera de inblandade, säger områdespolis Martin Gunér, ansvarig för insatsen.

Två misstänkta personer påträffades en stund senare och greps för försök till våld mot tjänsteman. De fördes till polisstationen där de senare släpptes efter att ha förhörts angående händelsen. Båda är fortsatt misstänkta för brottet.

– Vi har ökat vår närvaro i Gottsunda de senaste åren och planen är att fortsätta med detta. Genom strategiskt långsiktigt arbete vill vi visa de boende i Gottsunda och Valsätra att vi är här för att stanna. Vi har inte möjlighet att vara så här många varje dag, men olika trygghetsskapande insatser kommer att vara återkommande i området. En förutsättning för att lyckas med detta arbete är en fortsatt samverkan med andra aktörer så som vi gjort i denna insats ihop med kronofogden och socialtjänsten. Tillsammans uppnår vi bättre effektivitet och därmed också bättre långsiktiga resultat, säger Martin Gunér.

Fokus Gottsunda

Polisen inledde en strategisk satsning mot den grova och organiserade brottsligheten i Gottsunda och Valsätra ihop med Uppsala kommun under förra året. Brottsförebyggande rådet, Brå, följer upp och stöttar i arbetet som utgår från den så kallade fasmodellen.

Fokus Gottsunda sträcker sig fram till 2024 och utgår från sex olika målområden:

  • Minska antalet skjutningar
  • Öka tryggheten för boende på Bandstolsvägen
  • Öka tryggheten i Gottsunda centrum
  • Nolltolerans mot narkotikaförsäljning
  • Nolltolerans mot svarta hyreskontrakt
  • Minska rekryteringen till kriminalitet