Polisen kontrollerar yrkestrafiken

Kör- och vilotider, lastbilarnas skick och vikt samt lastsäkring med mera kommer att vara fokus för landets trafikgrupper under den nationella trafikveckan med inriktning yrkestrafik, som genomförs mellan den 12 och 18 oktober.

Polismyndighetens trafiksäkerhetsarbete ska bidra till att minska antalet döda och allvarligt skadade i vägtrafikmiljön i enlighet med Nollvisionen. Syftet med trafikveckan är därför att upptäcka bristfälliga fordon och förare som bryter mot gällande regler.

– Förare som exempelvis kör för länge utan rast eller har för kort dygnsvila är en säkerhetsrisk i trafiken, både för sig själv och för andra trafikanter. Därför lägger vi stort fokus på att kontrollera förares kör- och vilotider, säger poliskommissarie Erling Andersson vid nationella operativa avdelningen.

Extra fokus på tillstånd

Extra stort fokus kommer att läggas på att kontrollera tillstånd och vilken typ av transport som utförs. Ett av syftena är att eftersöka så kallade olaga cabotagetransporter. Cabotage innebär att transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land. Polismyndigheten har ett tydligt uppdrag att öka kontrollverksamheten inom detta område.

– Det är inte ovanligt att utländska åkerier utför fler inrikestransporter i Sverige än vad som är tillåtet. Från januari fram till den 30 september i år har drygt 190 ärenden avseende olaga cabotage överlämnats till Transportstyrelsen för slutlig handläggning. Därför kommer vi att lägga extra stor vikt vid att hitta den typen av transporter under veckan, säger Erling Andersson.

– Vi på Transportstyrelsen ser positivt på polisens ökande närvaro i trafiken. Som tillsynsmyndighet för yrkestrafiken vill vi att yrkesförare ska ha goda arbetsförhållanden och transportföretag ska kunna konkurrera på lika villkor, säger Petra Wermström, avdelningschef på Transportstyrelsen.

Trafikveckan med fokus på yrkestrafik är en av många trafiksäkerhetsveckor som polisen genomför varje år. Under de andra veckorna ligger fokus på bland annat hastighet, nykterhet och brott på väg. Syftet med trafiksäkerhetsarbetet är att bidra till att minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken, i enlighet med nollvisionen.

Fakta om cabotage

• Cabotage innebär att utländska transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land.
• Bryter företaget mot regelverket, handlar det om olaga cabotage och innebär i normalfallet en sanktionsavgift.
• Det fastställda beloppet för sanktionsavgiften är 40 000 kronor.

Antal ärenden olaga cabotage

2016 2017 2018 2019 2020 (30/9)
61 65 221 238 190