Ny samverkansöverenskommelse mellan polisen och Karlskrona kommun

Det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet ska fördjupas och utvecklas under de kommande tre åren. I ett nytt samverkansavtal mellan polisen och Karlskrona kommun läggs ramarna för arbetet fast.

För att nå framgång i arbetet är en gemensam lägesbild viktig. Den ligger tillgrund för inriktningen av arbetet och konkreta aktiviteter och åtgärder.
– Det är viktigt att vi har samma bild av vad som ska prioriteras och göras, säger Magnus Bergman som är chef för lokalpolisområde Karlskrona. Det finns väldigt mycket kunskap på olika håll i en så stor organisation som Karlskrona kommun och vi behöver gemensamt lägga ihop den kunskapen med polisens lägesbild för att kunna prioritera och göra rätt saker.

Målet med samverkan är att brottsligheten ska minska och att Karlskronaborna ska uppleva kommunen som trygg och attraktiv.
– Vi vet att trygghet och säkerhet är betyder mycket för alla som bor i Karlskrona, säger Sandra Bizzozero som är kommunstyrelsens ordförande. Det här är en fråga som är prioriterad för oss.

EST-metoden (Effektiv Samordning för Trygghet)

Samverkan kommer att ske genom att använda EST-metoden som är en beprövad metod framtagen av nationella brottsförebyggande rådet (BRÅ), Örebros universitet och Örebros kommun. Metoden har prövats i mindre skala i Karlskrona och införs nu för hela kommunen.
– Vi kan se på hur vi har jobbat med Hoglands park, säger Börje Dovstad, kommunalråd och ordförande i lokal brottsförebyggande rådet. Där har vi gemensamt analyserat problemen och tagit fram åtgärder som ökar tryggheten.

Lokala Brottsförebyggande rådet

Det lokala brottsförebyggande rådet (Lokala Brå) i Karlskrona är den gemensamma organisationen med mandat för styrning, verkställande och uppföljning av det brottsförebyggande arbetet.

Överenskommelsen innebär också att parterna är öppna för nya samverkansprojekt för att undersöka, utveckla och implementera olika brottsförebyggande och trygghetsskapande metoder.

För mer information

Magnus Bergman
Chef lokalpolisområde Karlskrona
010 562 00 47