Satsning mot ungdomsbrottslighet under höstlovet i Solna

Under hösten brukar antalet personrån öka och många av brotten sker mot och av ungdomar. Historiskt sett har Solna drabbats förhållandevis hårt. Därför prioriteras förebyggandet av dessa brott extra högt av lokalpolisområde Solna under höstlovet.

Även om brottsstatistiken kring ungdomsrån just nu ligger på ganska låga nivåer i jämförelse med de senaste åren, så förstärks arbetet för en ökad trygghet bland ungdomar. Lokalpolisområde Solna har därför kraftsamlat med poliser från såväl yttre som inre tjänstgöring för att säkerställa att det finns en så stor närvaro som möjligt i miljöer där ungdomar rör sig.

Denna förstärkta resurs arbetar aktivt med trygghetsskapande och kontaktsökande åtgärder för att förebygga så många brott som möjligt. Parallellt med detta har polisen även initierat en frivilliginsats med volontärer och andra samverkansaktörer.

– En hög närvaro av flera samhällsaktörer på de mest brottsutsatt platserna, vid de tidpunkter då brotten sker, har stor betydelse i brottsförebyggande syfte, säger Matti Dordlofva, operativ samordnare i lokalpolisområde Solna.

Allmänheten och de som drabbas av brott kan hjälpa polisen. Filmen, som finns här längst ned på sidan i artikeln, bidrar med information som man kan tänka på om man blir utsatt eller för att förebygga att man blir utsatt för brott. Blir du drabbad, ring 112 direkt så att polisen kan komma till platsen så fort som möjligt för att hjälpa den brottsutsatte och påbörja en utredning.