Sju anhållna misstänkta för grova vapenbrott

Den senaste veckan har sju personer med koppling till kriminella nätverk i Järva anhållits misstänkta för grovt vapenbrott. Samtidigt har fyra vapen tagits i beslag.

Arbetet mot den grova brottsligheten i lokalpolisområde Rinkeby fortsätter, bland annat genom den lokala insatsen Portia. Insatsen syftar till att stoppa den våldsspiral som startade i somras med flera mord och grova brott som kunnat kopplas till en pågående konflikt mellan kriminella aktörer.  

Arbetet ger resultat – nätverken och individerna är under press och polisen griper fler och tar deras narkotika och vapen. Bara den senaste veckan har sju personer i tre olika ärenden anhållits misstänkta för grovt vapenbrott och fyra vapen har tagits i beslag.

Vid efterföljande husrannsakningar har även tillhörande magasin, ammunition, skyddsvästar, stora mängder narkotika och kontanter tagits i beslag.

22 personer frihetsberövade

Sedan i mitten av augusti har, förutom i samband med ovan nämnda tillslag, 22 personer av olika anledningar frihetsberövats i pågående utredningar kopplade till konflikten. Det handlar dels om direkta misstankar i ärenden som mordförsök och grov misshandel, men även andra personer som finns i de misstänktas direkta närhet som varit inne på förhör. Ärendena i insatsen fortsätter med en stor utredningsresurs och fler frihetsberövanden är att vänta.

– Vi har en god lägesbild och vet vilka riskindividerna är och att de i många fall är kopplade till kriminella nätverk. Men lojaliteterna dem emellan kan snabbt växla, säger Maria Sundström, tillförordnad biträdande lokalpolisområdeschef i Rinkeby.