Sju personer frihetsberövade i riktad insats

Under måndagen gjordes en riktad insats mot öppen droghandel och kriminella miljöer i Malmö. Insatsen syftade till trygghetsskapande och att motverka brottsaktivitet i ett antal områden.

Malmöpolisen hade en extra polisiär närvaro i Malmö på måndagen med fokus på områdena Rosengård, Lindängen, Holma, Kroksbäck och Möllevången.

På platser som tagits fram baserat på underrättelseinformation och lokal problembild, där exempelvis öppen narkotikahantering förekommer, kunde bland annat två vapen och motsvarande drygt 300 000 kronor i kontanter beslagtas. Sju personer frihetsberövades totalt.

Med i insatsen var Kronofogdemyndigheten som kunde utmäta två fordon och guldföremål för ett sammantaget värde omkring 500 000 kronor.

– Insatsen har gett en effekt gentemot de kriminella genom frihetsberövanden och beslag. Genom samarbete med bland annat Kronofogdemyndigheten har vi kunnat utmäta och återbörda skulder till staten, säger Erik Åberg, biträdande chef lokalpolisområde Malmö Söder och övergripande ansvarig för insats Tromb.

Insatsen är en del av arbetet mot grovt och dödligt våld i kriminella miljöer.

– Vårt arbete görs för de som bor och vistas i Malmö som inte har med kriminalitet att göra. Arbetet för ett tryggt och säkert Malmö görs och fortsätter hela tiden. Det här är ett sätt att förstärka det arbetet, säger Erik Åberg.

Insats Tromb är en fortsättning på det arbete som gjordes under Operation Rimfrost och som nu har övergått i ordinarie polisverksamhet.

Beslag insats Tromb

Motsvarande 307 400 kronor i kontanter
2 vapen
2 skyddsvästar
1 kilo narkotika
2 fordon och guldföremål utmätta av Kronofogdemyndigheten
21 upprättade polisanmälningar
7 frihetsberövade