Stulna båtmotorer funna vid kontroll i hamnen i Nynäshamn

Vid en fordonskontroll i hamnen i Nynäshamn stoppades en lastbil som innehöll stulna båtmotorer av dyrare modell. I lastbilen fanns också en monterad störsändare för att inte båtmotorerna skulle vara sökbara.

– Den förare som körde lastbilen är anhållen som misstänkt för grovt häleri och vår uppfattning är att detta är mycket välorganiserat. Vi kommer fortsätta med denna typ av kontroller av utgående trafik i hamnen, säger Lars-Göran Rehn, lokalpolisområde Haninge.

Polisen i lokalpolisområde Haninge, gränspolisen i region Stockholm och polisen i Stockholms regionala trafikenhet har under veckan genomfört en gemensam insats i hamnen i Nynäshamn. Tullverket och Kustbevakningen har också medverkat. Insatsen har inneburit fordonskontroller av utgående trafik – i första hand trafik på väg till Polen.

I detta fall gav insatsen att en lastbil innehållande tre båtmotorer av dyrare modell hittades. I lastbilen fanns också en störsändare fastmonterad för att förhindra att båtmotorerna skulle hittas till exempel genom att de hade gps-sändare eller dylikt.

Insatserna är en del av ett intensifierat arbete för att komma åt stöldgods som förs ut från landet och gripa dem som begår dessa stölder. Fordonskontrollerna görs inte av alla bilar utan i de fall där det fattas misstankar eller där underrättelseuppslag finns.