Sverige deltar i Frontex-insats i Grekland

Polismyndigheten och Kustbevakningen inleder idag en sju månader lång gemensam insats i Frontex operation Poseidon i Grekland. Uppdraget handlar om att bistå Grekland med övervakning av EU:s yttre gräns.

En besättning från respektive myndighet baseras på ön Chios för att övervaka Greklands sjögräns mot Turkiet. Att på det här sättet stärka övervakningen längs den yttre gränsen påverkar också brottsbekämpningen inne i Schengenområdet.

– Genom Frontexsamarbetet ska Sverige stötta andra medlemsländer att skydda den gemensamma yttre gränsen, genom att ställa sina resurser till förfogande. Deltagande är ett bidrag till Frontex stående styrka, och medverkan i insatsen ger svensk personal praktisk erfarenhet som stärker deras kompetens. Tidpunkten är också lämplig eftersom sjöpolisens arbetsbelastning sjunker under vinterhalvåret, säger Patrik Engström, chef för nationella gränspolissektionen, Noa.

Uppdraget är att övervaka den yttre sjögränsen genom att spana, upptäcka, identifiera och rapportera båtar och fartyg på våg mot gränsen. Övervakningen innebär både att människor i nöd får hjälp snabbare genom tidig upptäckt, men också att rätt åtgärder kan sättas in mot misstänkt brottslig verksamhet.

Utöver gränskontroll och sjöräddning, syftar operation Poseidon till att bland annat motverka gränsöverskridande brottslighet och att förbättra det europeiska samarbetet kring kustbevakningsuppgifter. Besättningarna spanar efter tecken på till exempel smuggling av narkotika, utsläpp av olja och olagligt fiske.

– Vår uppgift är att tillsammans med personal från sjöpolisen möjliggöra en smidig och trygg gränstrafik och att upptäcka brottslig verksamhet till sjöss, säger Peter Widlund, operativt ansvarig för insatsen på Kustbevakningen.

Några av Sveriges tidigare Frontex-operationer

Svensk personal från myndigheter som till exempel Kustbevakningen, Polismyndigheten och Kriminalvården har under en längre tid deltagit i Frontexoperationer vid sjö-, land- och luftgräns samt vid återvändandearbetet. Förutom polisanställda som jobbar inom gränspolisorganisationen, har även med polisflyget, hundförare, sjöpolisen och andra medarbare med specialistkunskaper deltagit.
Några exempel:

Operation Poseidon, Grekland

  • 2008, 2009 och 2019 med flygplan från Kustbevakningen
  • Under 19 månader, oktober 2015–april 2017, med två patrullbåtar från Kustbevakningen på Lesbos

Operation Themis (tidigare Triton), Italien

  • 2014, 2015, 2016 och 2017 med flygplan
  • Juni-augusti 2015 med fartyg
  • Juni-augusti 2017 med fartyg

Frontex operation Poseidon

  • En förstärkning av Greklands och EU:s yttre gräns
  • Finansierar materiel, till exempel fartyg och flygplan, samt personal som medlemsstaterna ställer till förfogande
  • Syfte att upptäcka såväl migranter som smugglare eller annan brottslig verksamhet
  • Ständig beredskap för att rädda liv