Tillfällig kamerabevakning i centrala Sundsvall

Ett par tillfälliga bevakningskameror har nu installerats i centrala Sundsvall. Kamerorna planeras sitta uppe till mitten av januari 2021.

Det var i slutet av september och i början av oktober som de tillfälliga kamerapaketen sattes upp. Kamerorna är placerade på strategiskt utvalda platser i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka brottsliga handlingar samt för att kunna underlätta utredning och lagföring.

Kamerabevakning är ett effektivt hjälpmedel i det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet, säger Josef Wiklund, lokalpolisområdeschef i Medelpad.