Tillsammans för ökad trygghet i Rågsved

För att öka tryggheten i Rågsved har Polisen, Stockholm stad, Rågsveds fastighetsägare, SL och MTR startat Platssamverkan.

Tillsammans med boende och verksamma i Rågsved inleds en medborgardialog för att samla in mer kunskap om hur det är att leva och arbeta i Rågsved.

Intervjuer i november och december

I november och december genomförs intervjuer i stadsdelen. Då har du som bor eller verkar i Rågsved chansen att ge ditt perspektiv och berätta vilka du tycker behöver vara med i dialogarbetet. Genom att engagera dig kan du vara med och påverka trygghetssituation och utvecklingen i Rågsved.

Under våren 2021 bildas arbetsgrupper, bestående av boende, företagare, politiker och tjänstemän, som tillsammans tar fram förslag på åtgärder. Vill du bli intervjuad eller vara med i en arbetsgrupp? Skicka dina kontaktuppgifter till: medborgardialogragsved@stockholm.se