Trygghetsvandringar på Kungsholmen och Östermalm

Den 15 oktober genomfördes tre trygghetsvandringar på Kungsholmen och Östermalm. Trygghetsvandringar är ett sätt att minska risken för brott genom att man åtgärdar brister som skapar otrygghet.

Kommunpoliserna i polisområde Stockholm city, som innefattar bland annat Kungsholmen och Östermalm, tar emot många telefonsamtal från medborgare som uttrycker sin oro och otrygghet för olika platser i stadsdelen/kommunen. De platser som medborgarna pekar ut ingår sedan när det är dags att trygghetsvandra.

Utfallet av de tre trygghetsvandringarna som har genomförts blev synpunkter på att det är dålig belysning på vissa ställen, buskar som behöver klippas ner och klotter som behöver saneras – samtliga dessa frågor är områden som hanteras av Stockholm stad.

Med anledning av att flera parter har del i eller ansvarar för de områden där synpunkter kommer in genomförs trygghetsvandringarna regelbundet i samarbete med stadsdel, kommun, företag, kollektivtrafik, medborgare, med flera.

Alla iakttagelser som görs dokumenteras och skickas sedan vidare till respektive part som äger problemet, till exempel belysningsfrågor som skickas till stadsdel eller kommun som sedan åtgärdar bristen.