Två män dömda för grovt vapenbrott med hjälp av bevisning från krypterad chatt

Idag fredagen den 2 oktober dömdes två ledande personer inom ett kriminellt nätverk i Södertälje till fängelse för grovt vapenbrott. Domen är den första i Sverige där krypterade chattar är en stor del i bevisningen.

De två männen, 37 och 34 år gamla, döms nu av Södertälje tingsrätt till fängelse i 2 år och 3 månader respektive 2 år och 4 månader för grovt vapenbrott. Båda männen är ledande personer inom ett kriminellt nätverk i Södertälje.

Ärendet initierades den 5 maj i år genom att en ledig polis i Södertälje såg två män stanna med en bil för att gå in i skogen med en spade. När männen kom männen tillbaka stoppades de av de poliser som kallats dit. Skogen söktes igenom utan att finna något varpå männen, efter identifiering, fick lämna platsen.

Vapen hittades nedgrävt i skogen

Polis på plats gav sig dock inte utan gjorde ett nytt försök med sökhund att hitta det som de bägge männen troligen hade grävt ner. I skogen hittades en nygrävd grop och i den en pistol med tillhörande magasin, ammunition samt ett lasersikte. Tidigt på morgonen därpå kunde de båda männen frihetsberövas och i samband med en husrannsakan säkrades teknisk bevisning från deras bostäder.

I den följande utredningen stärktes misstankarna mot 37-åringen medan det vid tidpunkten inte fanns mer i utredningsmaterialet som stärkte misstankarna mot 34-åringen. I samband med detta inkom material från en krypterad chatt till utredningen som inte enbart visade sig styrka misstankarna utan även visade att vapnet tillhörde 34-åringen.

Krypterad kommunikation godkänns som bevisning

Tingsrätten anser i domen att både chattarna om vapnet och de meddelande som skickats är mycket försvårande för främst 34-åringen och utgör stark bevisning för åtalet. Gällande 37-åringen så utgör det faktum att han haft bilder av vad som bedömts vara samma vapen som det beslagtagna stark bevisning.
– Tingsrättens dom visar att krypterad kommunikation kriminella emellan godkänns som bevisning. Med denna bedömning kommer polisen använda sig av krypterade chattar vid fler utredningar, säger Robert Karlsson, biträdande regionpolischef i Stockholm.

Bland de chattkonversationer som finns talade 34-åringen också om att vapnet hade extra långt magasin, lasersikte och extra med ammunition – vilket stämde överrens med det beslagtagna vapnet. I det sista meddelande i chatten berättade 34-åringen om stoppet på kvällen den 5 maj och hur nära det var att de blivit gripna efter att ha grävts ner vapnet.
– För oss var de krypterade chattarna nästan avgörande i bevishänseende. Det märks tydligt att de känt sig trygga med krypteringen i chatten och att de därför talat helt öppet, något kriminella normalt sett inte gör, säger Daniel Löfgren vid polisen i Södertälje. 

Läs även: Flera gripna och dömda i arbetet mot grovt kriminella i Södertälje

Europol och krypterade chattar

Svensk polis har samarbetat med Europol och deras insats mot krypterade chattar. Företaget har tillhandahållit krypterade lösningar till sina kunder och bedömningen är att chattarna i stor utsträckning har använts i kriminella syften. I och med samarbetet med Europol har svensk polis erhållit krypterat innehåll som på olika sätt berikat förundersökningar avseende grova brott.