Varning för öppna grindar i viltstängsel längs E4

Trafikverket vill uppmärksamma att det finns stora problem med att grindar i viltstängslen vid E4 i Västerbotten lämnas öppna. Detta kan leda till att onödiga olyckor inträffar.

Syftet med det stängselsystem med passager, grindar och uthopp som finns utmed det allmänna vägnätet är att förhindra olyckor i trafiken samt att göra det möjligt att djur kan passera över vägen. Grindarna i viltstängslen har en återstängande funktion, men Trafikverket ser nu att många grindar ställs upp och lämnas öppna medvetet. Viltstängslets funktion försvinner när grindarna står öppna och viltet kan söka sig ut på E4.

Att lämna grinden i viltstängslet öppet kan vara av glömska, för att underlätta för någon – eller därför att man tänker återvända och stänga vid ett senare tillfälle. Oavsett vilket så skapas en väldigt farlig situation för alla trafikanter, däribland utryckningsfordon.

Tänk på att det kan vara din egen familj som hamnar i en olycka på E4, för att du inte stängde grinden. Trafikverket uppmanar nu, i ett pressmeddelande, alla berörda att se över sina grindar och hjälpa till att skapa en säkrare trafikmiljö på E4.

Läs mer om öppna viltstängsel här
https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Lansvisa-nyheter/Vasterbotten/2020/varning-for-oppna-grindar-i-viltstangsel-langs-e4/

Mer information om ren- och viltstängsel
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/natur-kultur-och-landskap/for-dig-som-jobbar-inom-rennaringen/underhall-och-nybyggnation-av-ren--och-viltstangsel-i-norrbotten-och-vasterbotten/