1 200 rapporterade under hastighetsveckan i polisregion Stockholm

Förra veckan genomfördes den nationell trafiksäkerhetsvecka med inriktning på hastighetsövervakning. I polisregion Stockholm rapporteras över 1 200 förare för att ha framfört sina fordon i för hög hastighet, drygt 160 körkort omhändertogs.

Det främsta syftet med hastighetsveckan är få ned antalet döda och skadade i trafiken.

– Hastighet och nykterhet är två faktorer vi måste arbeta mer med för att minskningen av antal döda och skadade i trafiken ska fortsätta. Vi har flest olyckor med svårt skadade eller döda på våra stora vägnät där den tillåtna hastigheten är 70 km/h eller mer, säger Göran Bolinder, trafikansvarig för polisen i region Stockholm.

Polisen ser också en ökad problembild med oskyddade trafikanter. Därför är det också viktigt att arbeta med att hålla trafikreglerna hos exempelvis cyklister och förare av olika mindre elfordon.

– I jämförelse med andra länder har vi i Sverige en hög trafiksäkerhet. Men vi kan bli ännu bättre. Trafikarbetet är också en mycket bra metod för att anträffa kriminella med stöldgods, vapen och annat, säger Göran Bolinder. 

160 körkort omhändertagna

I samband med kontrollerna, som utfördes både på Europavägar och lokala gator i regionens samtliga polisområden, omhändertogs över 160 körkort. Omkring 20 förare rapporterades för att ha kört drogpåverkade. Dessutom har misstänkt narkotika påträffats vid fordonskontrollerna och flera fordon var också efterlysta som stulna.

I några fall omhändertogs personer med då det visade sig att de inte hade rätt att vistas i landet.