Ann-Christine Rehnström ny lokalpolisområdeschef för Linköping

Ann-Christine Rehnström

Ann-Christine Rehnström blir ny lokalpolisområdeschef för Linköping. Foto: Sofia Axelsson, MVT

Ann-Christine lämnar tjänsten som LPO-chef i Motala och tillträder nya tjänsten i Linköping senare i höst.

- Efter ca 1,5 år i Motala har jag nu fått möjligheten att bli lokalpolisområdeschef i Linköping. Ett uppdrag jag tar mig an med stor respekt för det arbete som jag vet redan pågår i Linköping. Jag har tidigare arbetat i Linköping under ett antal år så jag kan området ganska väl och tror mig veta vilka utmaningar men även vilka möjligheter jag har framför mig. Jag har trivts väldigt bra som lokalpolisområdeschef i Motala men när den här chansen dök upp kände jag att jag ville ta steget. Fördelen med att ha varit i Motala är att jag har med mig en större förståelse för helheten i polisområdet och kan ta med in i rollen som lokalpolisområdeschef i Linköping, säger Ann-Christine Rehnström.
- Lokalpolisområde Linköping kommer nu att få en chef som har sin grund i staden och med bred erfarenhet såväl från annan region som inom utredningsverksamheten. Jag ser fram emot att Ann-Christine tar över i Linköping med det spännande arbete som ligger framför oss, inte minst inom ramen för vårt strategiska mål runt framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring. Jag vet att Ann-Christine genom sitt närvarande ledarskap brinner för att skapa en attraktiv arbetsplats och samarbetspartner såväl lokalt som regionalt, säger Christian Winkler polisområdeschef Östergötland.
- Som polisanställda behöver vi alla se oss som brottsförebyggare oavsett vilken grupp eller nivå vi arbetar på. En av de saker jag ser att jag tillsammans med medarbetare och chefer behöver fortsätta arbeta med är vårt särskilt utsatta område Skäggetorp. Vi behöver vara på plats men vi måste också arbeta på rätt sätt för att få effekt. Där har jag en viktig dialog framför mig med kommunpoliser och områdespoliser i Linköping.
Det jag också tycker är viktigt att arbeta med är förtroende och tillit mellan medarbetare och chefer samt även chefer till chefer för att på det sättet bli ett ännu starkare lag som jobbar mot vårt gemensamma mål att våra medborgare ska känna sig trygga. Medarbetarna är de viktigaste vi har, utan dem skulle vi inte kunna driva någon verksamhet. Alla ska våga utrycka sina åsikter på ett bra sätt och att vi ska kunna lyfta det som inte fungerar, men också våga driva på framåt och återkoppla till varandra för att verksamheten ska utvecklas, säger Ann-Christine.