Vad är Polisens Kontaktcenter, PKC

Operatör på PKC, Polisens Kontaktcenter

Vad händer när du ringer till Polisen för att göra en anmälan? Jonas Karlsson är tillförordnad gruppchef på Polisens Kontaktcenter Bergslagen och han berättar lite om hur arbetet går till.

Jonas Karlsson, du arbetar som tillförordnad gruppchef på PKC i Falun. Berätta vad ni gör på PKC, Polisens Kontaktcenter.
PKC främsta uppdrag är att vara Polisens ansikte utåt och genom telefon möta medborgarnas behov av kontakt med Polisen. De flesta som kontaktar Polisen är personer som blivit utsatta för brott och då registrerar vi en brottsanmälan.

Uppdraget är dock mycket större än så och operatören arbetar vidare i varje enskilt ärende i stor utsträckning.

Efter inledd förundersökning kontaktar vi målsägare och vittnen för förhör eller information. PKC har förundersökningsledare och operatörer som jobbar tillsammans i team för att snabbt få en överblick över ärendet samtidigt som samtalet med medborgaren pågår.

Vi hanterar alla brottstyper, från bötesbrott till grova vålds- och sexualbrott. En vanlig missuppfattning är att vi endast hanterar brott med lågt straffvärde men det stämmer inte.

Vi arbetar med att på ett rättsäkert sätt säkra föremål som kan ha använts vid brott, vidareförmedlar information till ledningscentraler om brott inför till exempel husrannsakan och teknisk undersökning.

Vi hanterar inkomna underrättelser och tips ifrån allmänheten och delar informationen med andra enheter inom Polisen.

Vi tar emot många bedrägeriärenden och har kontakt med banker bland annat för att begära in transaktionsuppgifter när man använt sig av appen Swish.

Vi ringer upp företag för att säkerställa eventuella övervakningsfilmer, stöttar lokalpolisområdet med projekt och deltar vid evenemang med enklare anmälningsupptagning och dokumentation för brottsutsatta. Vi gör fantastiskt mycket arbete kring varje separat samtal med medborgaren.

Vi har även ett kris- och katastrofuppdrag på PKC. Främst vid större nationella kriser, som terrordåd, arbetar PKC i den initiala händelsen för att hjälpa till i arbetet med personer som är saknade och möta medborgarnas stora behov av kontakt med Polisen.

Många tror att PKC är myndighetens växel? Är det så?
Nej, det måste vara en missuppfattning som vi får korrigera. PKC- Polisens kontaktcenter, hanterar medborgarnas samtal gällande brott som begåtts eller brott som kan förebyggas. NTV – Polisens nationella telefonväxel sköter växeln och allmänna frågor från medborgarna. Polisens kontaktcenter, telefonväxel och ledningscentral har ett tätt samarbete.

Hur hamnar man hos er när man ringer 11414?
När man ringer till 11414 får man beskriva vad samtalet gäller via en talsvarsfunktion. Talsvaret fungerar som ett filter för vart samtalet ska inom myndigheten.

Gäller samtalet ett brott så talar man in det i talsvaret, t.ex. ”stöldanmälan” eller ”bedrägeri”. Efter det knappar man in sitt personnummer eller samordningsnummer och sedan svarar vi på PKC.

Det är också möjligt att anmäla vissa typer av brott själv på Polisens hemsida. Internetanmälningarna hanteras också av oss.

Hur många arbetar på PKC i Polisregion Bergslagen?
Vi är omkring 70 personer som arbetar på PKC i region Bergslagen och vi hanterar samtal från Örebro, Värmlands och Dalarnas län.

Vi är indelade i grupper där två grupper finns i Falun och tre i Karlstad. Vi har också en grupp med förundersökningsledare och varje grupp har en gruppchef.

Ungefär hur många samtal får ni per dygn?
Det varierar under veckans dagar men vi får in omkring 400-500 samtal per dygn till PKC Bergslagen.

Vi tar även emot mail ifrån allmänhet samt omkring 100-200 internetanmälningar gjorda på Polisens hemsida varje dag.

Många anser att det tar lång tid att komma fram till PKC, hur är det egentligen?  
Vi försöker hela tiden möta medborgarnas behov av kontakt med Polisen. Hur snabbt man får svar varierar lite under dygnet.

Upplever man att det tar för lång tid kan man istället välja att bli uppringd av oss. Det fungerar på ungefär samma sätt som hos sjukvården.

Om man får vänta i kö så får man även information om att brottet går att anmäla på internet och erbjuds en direktlänk till hemsidan via sms.

Samtalen skiljer sig mycket åt och vissa brott kräver mer åtgärder för utredning och vårt uppdrag är att så långt vi kan utreda varje enskilt ärende. Därför kan ett samtal ta längre tid än ett annat.

Vad händer när jag har ringt till er för att göra en polisanmälan?
Om operatören i samråd med förundersökningsledaren finner grund att gå vidare med ärendet så inleds en förundersökning.

Därefter kan operatören hålla målsägare- och vittnesförhör med dig som ringt in. Ibland kräver utredningen mer uppgifter såsom kvitton, kontoutdrag eller dokumentation på chatt- eller sms-konversationer. Då frågar vi om du kan skicka in det till oss och ger hänvisning till hur du ska gå till väga.

Efter att de initiala åtgärderna är genomförda flyttas ärendet för vidare utredning till lokalpolisområdet eller polisområdet.

Vissa brott utreds även på regionalt och nationellt håll.

Vår målsättning är att utredda ärenden ska leda till en fällande dom, eller lagföring som vi säger.

Det är bevisläget som avgör om ärendet kommer att utredas vidare. Om ärendet läggs ner finns alltid möjlighet att inleda förundersökning igen om nya uppgifter inkommer.

Berätta om den konstigaste anmälan som du har fått skriva någon gång.
Oj, det finns det många av, men vi tar en utav dem: Jag fick upprätta en anmälan om ofredande då en för anmälaren okänd person på okänt sätt använde en styrpulpet (ja en styrpulpet) till att rikta en satellit mot målsägaren och via satelliten skicka hemliga och otrevliga meddelanden till anmälaren. Den var svår att utreda på de grunderna.