Bältesanvändningen ökar i Härjedalen!

Bilder på bältesanvändning

Härjedalens kommun har under de senaste åren varit en av två kommuner i Sverige som legat mycket lågt avseende bältesanvändningen i NTF:s årliga mätningar. Men i årets mätning ser man en vändning då användandet av bilbälte ökat markant.

NTF har en ambition att öka andelen som använder bälte. De har också sett att både förare och passagerare i ett stort antal hantverksbilar inte har bälte på vid färd.

NTF kontaktade Polisen och Härjedalens kommun med målet att nå ut med vikten av att använda bilbälte och påverka synen på bältesanvändning. Polisen i Härjedalen har under 2020 haft en uttalad inriktning i den lokala aktivitetsplanen att öka andelen bälteskontroller i kommunen samtidigt som NTF haft dialog med Polisen och Härjedalens kommun för att öka bältesanvändningen bland de som kör hantverksbilar.

Enligt NTF har Bältesanvändningen i Härjedalen sedan 2019 ökat från 69% till 93%! Bara från april 2020 till september 2020 ser vi en ökning från 84% till 93%. När det gäller hantverksbilar har bältesanvändningen från april till september 2020 ökat med 10 procentenheter, från 78% till 88%.

- Vi har varit ännu mer synliga i trafiken under sommaren och gjort fler riktade bälteskontroller än tidigare. Ett bältesslarv kostar 1500 kr i penningböter oavsett om du är passagerare eller förare, minderåriga utan bälte har böter på 2500 kronor. Jag tror möjligheten för upptäckt och rapportering har ökat i och med att vi lagt om vår rutin kring bälteskontrollerna. Upptäcktsrisken är nu större. Det är bra att se att vårt arbete gett resultat i den meningen att vi kan bidra till att förebygga allvarligare skador på obältade biltrafikanter. Samtidigt vill jag poängtera att det handlar om att bryta mönster hos sig själv och förstå att bältesanvändnigen är en billig livförsäkring, säger Christer Florin, gruppchef vid Polisen i Härjedalen.

Bakgrund:

Härjedalens kommun har under de senaste åren varit en av två kommuner i Sverige som legat mycket lågt avseende bältesanvändningen i NTF:s årliga mätningar vilket inte är särskilt smickrande. Under 2018 använde 66% av de kontrollerade bälte under färd, 2019 var den siffran 69%. NTF har i sina mätningar uppmärksammat att en del av bilarna där man inte använder bälte i är hantverksbilar.

Mer om trafiksäkerhet kan du läsa på NTF hemsida