Efter gårdagens två mord i Södermanland

Mikael Backman, chef för polisområde Södermanland.

Mikael Backman, chef för polisområde Södermanland. Bild: Polisen

Polisen larmades under gårdagen till två platser med anledning av skjutna personer. I Nyköping och Eskilstuna pågår nu förundersökningar rubricerade som mord.

Strax före klockan 20 larmades polisen i Eskilstuna till området Nyfors efter att flera personer ringt in om höga smällar. En person, en ung kille född -03, hittades svårt skadad och avled senare på sjukhus av sina skador.

Senare på kvällen, omkring 23.30, kom larm om en misstänkt skottlossning i området Brandkärr i Nyköping. Även där hittades en skottskadad man som senare avled som en följd av sina skador. Båda händelserna är rubricerade som mord och utreds separat.

– Här har det varit viktigt för oss att agera snabbt. Två händelser av den här sorten på så kort tid behöver en samordning så att vi på båda orterna får de resurser vi behöver. Vi har därför inlett det vi kallar en särskild händelse för att på ett effektivt sätt kunna utnyttja de resurser som finns. Inte bara i lokalpolisområdena utan även i polisområde Södermanland och hela region Öst, säger Mikael Backman, chef för polisområde Södermanland och kommenderingschef i polisens särskilda händelse.

Genom en särskild händelse lyfts ärendena ut ur den ordinarie verksamheten och sköts i en särskild organisation. På så sätt kan polisen samordna större resurser från hela regionen för att hantera utredning, trygghetsskapande arbete och förebyggande av ytterligare händelser.

– En prioritering nu är att kunna göra bedömningar kring hur vi kan motverka ytterligare våldsbrott. Det finns alltid en risk för vedergällningar men det vill vi försöka motverka. Utredningsmässigt kommer de här två ärendena att ligga högst på agendan när vi vill reda ut vad som ligger bakom och vad som har hänt, säger Mikael Backman.

Trygghet i de drabbade områdena

Polisen kommer nu att jobba aktivt i Brandkärr och Nyfors för att kunna vara så synliga som möjligt. Detta för att boende i områdena ska kunna känna sig trygga.

– På båda platserna är en av huvuduppgifterna vi pratat om på kort sikt att försöka öka tryggheten. Vi kommer att göra en kraftsamling med polisiär närvaro i de här områdena. Men trygghet handlar också om att se en långsiktig satsning, säger Mikael Backman.

Polisen har en långtgående samverkan med exempelvis kommunerna i de områden där morden skett. Detta för att kunna förebygga brott och undvika situationer med grova våldsbrott.

– Det här är en tragedi, både för inblandade och anhöriga men också för samhället. Det är ett misslyckande för samhället att den här typen av skjutningar fortsätter. Polisen ska utreda och se till att de som begår den här typen av handlingar kan låsas in men vi har även ett uppdrag om att förebygga brott. Här blir samverkan väldigt viktigt.

– Vi kan inte stå ensamma när vi ser att det ofta är unga människor som är involverade och det absolut bästa är såklart att de kan fångas upp innan de involveras i kriminella sammanhang, säger Mikael Backman. 

Tips

Har du sett eller hört något som kan hjälpa polisen i utredningen. Kontakta oss genom att prata med en polis på stan, kom in till vårt polishus eller ring på telefon 114 14.

Vi är särskilt intresserade av iakttagler från följande platser och klockslag.

  • Nyforsgatan, Eskilstuna. Omkring 19.50, igår torsdag den 17 september.
  • Långbergskolan i området Brandkärr i Nyköping. Omkring 23.30 igår torsdag den 17 september.