Få väljer att ändra sitt beteendemönster på nätet trots risk för bedrägeribrott

Bedrägeribrotten ligger fortsatt på höga nivåer, varannan minut polisanmäls ett nytt bedrägeribrott. Allmänhetens förmåga att förändra sitt beteende på nätet sker samtidigt i alltför liten omfattning.

Allt mer tid tillbringas uppkopplad på nätet, fler arbetar exempelvis på distans i dag än någonsin tidigare. Därmed ökar också risken för att utsättas för försök till bedrägerier och it-brott. I en enkätundersökning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort tillsammans med Enkätfabriken under september månad, uppger nästan hälften av de tillfrågade att de är mer aktiva på nätet i år. Samtidigt har säkerhetsbeteendet och säkerhetstänket inte förändrats. Endast 8 % har vidtagit åtgärder för att öka sin säkerhet på nätet.

– Vi måste alla öka vårt säkerhetstänk för att minska risken att bli utsatt för brott. Vi vet hur vi ska bete oss på torget för att minska risken, men på nätet är det inte lika självklart. Att förändra ett beteende tar tid men vi kan alla göra något för att agera säkrare, säger Lotta Mauritzson, brottsförebyggare, nationellt bedrägericentrum.

Under oktobermånad pågår den europeiska informationssäkerhetsmånaden som syftar till att stärka allmänhetens förmåga att skydda sig mot att bli utsatt för brott. Polisen genomför samtidigt tillsammans med MSB under namnet "Tänk säkert" flera brottsförebyggande åtgärder och informationsinsatser för att få fler att tänka en gång till när de handlar eller rör sig på internet.

Kort- och identitetsbedrägerier vanligast förekommande

De främst förekommande bedrägeribrotten på nätet är kortbedrägerier och identitetsbedrägerier och står för 64 procent av samtliga bedrägeribrott.

– Det här är brott som är mycket svåra att utreda. I huvudsak sker bedrägeribrotten via nätet vilket innebär att bedragarna kan vara placerade i en helt annan del av världen. Bedragarna hittar också ständigt nya tillvägagångssätt, därför måste vi bli bättre på att försvåra för bedragarna, säger Jan Olsson, Kriminalkommissarie, nationellt It-brottscentrum.