Fler utreder bedrägerier i Uppsala

Bedrägeribrotten ökar och kriminella aktörer är snabba att hitta nya sätt att luras. Nu är 10 nya utredare på plats i Uppsala för att bidra med sina kompetenser och erfarenheter i kampen mot bedragarna.

− Brottslingarna hittar hela tiden nya sätt att lura andra människor och den nationella utvecklingen när det gäller bedrägeribrott har varit omfattande de senaste 15 åren, säger Magdalena Jonsson, chef för bedrägerigruppen i Uppsala.

Nu satsar polisregion Mitt extra resurser på regionens bedrägerigrupper och i Uppsala har gruppen växt med 10 nya utredare, med olika kompetens och erfarenheter. Många av de nyanställda kommer från andra utredande myndigheter:

 − Vår nya personal kommer bland annat från Skatteverket, Kronofogden, bankväsendet och Försäkringskassan och kompletterar gruppen bra.

Det innebär att de till stor del redan har kunskaper om bedrägerigruppens arbetsområden från sina tidigare arbetsplatser och kan bidra med sina perspektiv.

− Det är ett välkommet tillskott och kommer att vara positivt för våra utredningar.

Nya tekniska utmaningar

Bedrägeri är en brottstyp som i hög grad påverkas av samhällsutvecklingen. Sverige är långt framme när det gäller digitalisering, alternativa betallösningar och e-handel. Bedragarna är snabba att nyttja svagheter i nya system och hittar hela tiden nya tillvägagångssätt och metoder för att begå brott. Bortsett från nyrekryteringar av personal med specialkompetens genomförs regelbundna utbildningar för att möta de ökande tekniska kraven som utredarna ställs inför.

– Bedragarna utnyttjar de ständigt ökande tekniska möjligheterna. Vi har regelbundna utbildningar och genomgångar med Nationellt bedrägericenter för att hålla oss uppdaterade.

Nationell bedrägeridag

Idag äger polisens nationella bedrägeridag rum då hela polisen genomför en utredningsinsats tillsammans. Det är en dag för att uppmärksamma bedrägeribrotten och visa att utredningsverksamheten är en viktig del av polisens arbete.

 – I region Mitt har vi valt att utöka insatsen med ytterligare två dagar och den 22 – 24 september jobbar vi för att minska balanserna när det gäller bedrägeribrott. Vi ska genomföra förhör med misstänkta i cirka 200 ärenden och tanken är att vi ska slutföra de ärenden som är möjliga.

Så skyddar du dig

Under de senaste femton åren har antalet anmälda bedrägeribrott i Sverige ökat från drygt 50 000 (2005) till 240 000 (2019). Kortbedrägerier, social manipulation – där romansbedrägerier ingår – och annonsbedrägerier är de största kategorierna när man synar antalet anmälda bedrägeribrott.

  • Svara inte på misstänkta mejl, sms eller telefonsamtal.
  • Klicka inte på länkar och bifogade filer i mejl och sms utan att vara säker på att avsändaren är legitim.
  • Lämna inte ut dina lösenord, bankkortsuppgifter eller annan viktig information.
  • Logga aldrig in på annans begäran med exempelvis bank-id.
  • Skicka inga pengar i förskott utan att du sett det du har beställt.
  • Skänk aldrig pengar till organisationer utan att kontrollera vilka de är.

Läs statistik om brottsområdet på BRÅ:s hemsida