Fler utreder bedrägerier i Västmanland

Bedrägeribrotten ökar och kriminella aktörer är snabba att hitta nya sätt att luras. Nu är 10 nya utredare på plats i Västmanland för att bidra med sina kompetenser och erfarenheter i kampen mot bedragarna.

− Bedrägerier är ett av de brott som anmäls mest i hela landet. Brottslingarna hittar hela tiden nya sätt att lura andra människor och den nationella utvecklingen när det gäller bedrägeribrott har varit lavinartad de senaste 15 åren, säger Agneta Massaro, chef på bedrägerigruppen i Västmanland.

Nu satsar polisregion Mitt extra resurser på regionens bedrägerigrupper och i Västmanland  har 10 nya utredare, med olika kompetens och erfarenheter, rekryterats för att komplettera den nuvarande gruppen.

 − Det är ett välkommet tillskott. Vår nya personal har bland annat kunskaper från Skatteverket, bankväsendet och Försäkringskassan och kompletterar gruppen bra, säger Agneta Massaro.

Nya tekniska utmaningar

Bedrägeri är en brottstyp som i hög grad påverkas av samhällsutvecklingen. Sverige är långt framme när det gäller digitalisering, alternativa betallösningar och e-handel. Bedragarna är snabba att nyttja svagheter i nya system och hittar hela tiden nya tillvägagångssätt och metoder för att begå brott.

Bortsett från nyrekryteringar av personal med specialkompetens genomförs regelbundna utbildningar för att möta de ökande tekniska kraven som utredarna ställs inför.

– Bedragarna utnyttjar de ständigt ökande tekniska möjligheterna. Vi har regelbundna utbildningar och genomgångar med Nationellt bedrägericenter för att hålla oss uppdaterade, säger Agneta Massaro.

Just nu ser man även att fler och fler grovt organiserade ligor ligger bakom bedrägerierna.

– Nu under coronapandemin kommer de grovt kriminella inte åt vapen och narkotika på samma sätt och går över till bedrägerierna som en ny och snabb inkomstkälla, säger Agneta Massaro.

Nationell bedrägeridag

Idag äger polisens nationella bedrägeridag rum då hela polisen genomför en utredningsinsats tillsammans. Det är en dag för att uppmärksamma bedrägeribrotten och visa att utredningsverksamheten är en viktig del av polisens arbete.

 – I region Mitt har vi valt att utöka insatsen med ytterligare två dagar och den 22 – 24 september jobbar vi för att minska balanserna när det gäller bedrägeribrott. Vi ska genomföra förhör med misstänkta i cirka 200 ärenden och tanken är att vi ska slutföra de ärenden som är möjliga, lagföra de misstänkta och målsägarna ska få upprättelse och sina ärenden utredda, säger Agneta Massaro.

Så skyddar du dig

Under de senaste femton åren har antalet anmälda bedrägeribrott ökat från drygt 50 000 (2005) till 240 000 (2019). Kortbedrägerier, social manipulation – där romansbedrägerier ingår – och annonsbedrägerier är de största kategorierna när man synar antalet anmälda bedrägeribrott.

– Det gäller att vara försiktig när du surfar och handlar på nätet, använd sunt förnuft och tro inte på allt, avslutar Agneta Massaro.

  • svara inte på misstänkta mejl, sms eller telefonsamtal.
  • Klicka inte på länkar och bifogade filer i mejl och sms utan att vara säker på att avsändaren är legitim.
  • Lämna inte ut dina lösenord, bankkortsuppgifter eller annan viktig information.
  • Logga aldrig in på annans begäran med exempelvis bank-id.
  • Skicka inga pengar i förskott utan att du sett det du har beställt.
  • Skänk aldrig pengar till organisationer utan att kontrollera vilka de är.

Läs statistik om brottsområdet på BRÅ:s hemsida