Fokus på unga personer i arbetet för trygghet i lokalpolisområde Rinkeby

Arbetet för att öka tryggheten i lokalpolisområde Rinkeby fortsätter. Det innebär fler poliser ute och inte minst en ökad samverkan med socialtjänsten runt ett antal personer som är i eller riskerar att hamna i kriminalitet.

Poliser från hela Stockholms län har stöttat och jobbat i området de senaste veckorna.

 Det har gjort det möjligt för våra lokala poliser att jobba ännu mer brottsförebyggande och ute i lokalsamhället. Den ökade närvaro har fått ett otroligt bra mottagande i lokalsamhället och vi kommer att fortsätta arbetet med att finnas ute på gator och torg, säger Maria Sundström, kommenderingschef för den insats som pågått de senaste veckorna.

Bakgrunden är följande: Vid ett antal tillfällen har det under augusti skjutits i lokalpolisområde Rinkeby som innefattar stadsdelarna Husby, Akalla, Tensta, Rinkeby, Hjulsta och Spånga. En satsning har inletts för att kraftsamla mot våldsutvecklingen och för att öka tryggheten i lokalpolisområdet. Förstärkning i arbetet har kommit från hela region Stockholm.

– Vi bedriver inte minst ett bra utvecklingsarbete med andra myndigheter och grundläggande i det gemensamma arbetet är att i stället för att säga vad andra borde göra gör vi alla lite mer, säger Maria Sundström.

Arbete för att stoppa våldsutveckligen

Under de senaste veckorna har fler poliser varit ute och pratat med boende och näringsidkare, samtidigt har också fler personer som befunnit sig i området stoppats och kontrollerats. Det har också satts upp ytterligare kameror i området för att både förhindra brott och utreda de brott som sker. Allt detta som ett led i att stoppa våldsutveckligen på kort och lång sikt.

Samverkan med stadsdelarna har också stärkts ytterligare. Det innebär bland annat att socialtjänst och polis jobbar nära tillsammans runt unga vuxna med målet att rädda liv.

– Vi fortsätter vårt jobb med ökad synlighet och samverkan med stadsdelarna, övriga myndigheter och goda krafter i området för att öka tryggheten igen. Det gäller såklart även kommande helg då det finns en oro i området. Vi är här för att stanna, säger Maria Sundström.