Föräldraskolan vill göra vuxna uppmärksamma på ungas drogbruk

Polisen arbetar kontinuerligt mot droger bland unga, men upplever att föräldrar ofta är okunniga om hur lättillgänglig narkotikan är för tonåringar. Polisområde Fyrbodal har tagit fram en ”Föräldraskola” för att öka medvetenheten.

När det gäller narkotikabrott i polisområdet totalt sett har innehaven ökat under den senaste femårsperioden (perioden januari till juni) – från 385 till 484 i år jämfört med 2019. Överlåtelser ligger på en något lägre nivå än tidigare, 35 i år, medan eget bruk ligger på en förhållandevis stabil nivå, 645 i år.
Bland ungdomar i Fyrbodal ser narkotikasituationen olika ut i kommunerna. I Lysekil, Uddevalla och Orust märks en ökning, medan anmälda narkotikabrott bland unga minskar i Trollhättan och Stenungsund.

– Narkotikabrott är upptäcktsbrott. Antalet rapporterade brott beror på vilka insatser vi gör, samtidigt som förutsättningarna i kommunerna ser väldigt olika ut, säger Jenny Wester, lokalpolisområdeschef i Östra Fyrbodal.

– Vi inom polisen kan inte själva få slut på narkotikamissbruk och droghantering. Föräldrarna är nyckeln till att stoppa nyrekrytering. För ungdomen i fråga är det allra bästa att föräldrarna uppmärksammar användningen tidigt och får hjälp hos socialtjänsten, innan polisen upptäcker det, säger Matias Hasselström.

Droger finns överallt

Matias Hasselström gjorde under 2019 en serie inlägg i sociala medier för att uppmärksamma föräldrar om narkotika bland unga. Han arbetade då som områdespolis och kom ofta i kontakt med ungdomar som använt droger och deras föräldrar.

– Kunskapen hos föräldrarna är för låg när det handlar om narkotika bland unga – hur det ser ut, vilka preparat som används och hur det fungerar. Föräldrar har inte koll på hur omfattande handeln är. Ungdomar kan få tag på droger i princip överallt, säger han.

Sprids till kommunerna

Genomslaget för hans inlägg blev stort och nu lanserar polisområdet hans ”Föräldraskola”. Det är en bearbetning av materialet som ska användas förebyggande och som kommer att spridas till kommunerna. Syftet är att göra föräldrar mer medvetna om tidiga signaler och att få dem att upptäcka narkotikaanvändning hos sina tonåringar i tid.

– När man träffar äldre individer som har ett djupt missbruk så berättar de ofta att de började med droger när de var 14-15 år, men att ingen upptäckte dem. Det kunde pågå i flera år och gjorde att de fick svårare att komma ur sitt missbruk, säger Matias Hasselström.

Till polisområde Fyrbodal hör kommunerna Uddevalla, Strömstad, Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Tanum, Färgelanda, Dals-Ed, Mellerud, Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Åmål, Bengtsfors, Stenungsund, Orust och Tjörn.

Fem uppmaningar till föräldrar

  1. Var medveten om att unga kan komma i kontakt med narkotika överallt
  2. Var inte naiv – var uppmärksam på tecken
  3. Släpp inte taget när din tonåring är jobbig – ha koll
  4. Var vaken när din tonåring kommer hem
  5. Bygg relation så att din tonåring vågar berätta

Ta del av Föräldraskolan

Drogslang

Föräldraskolan har den 15 september reviderats och förtydligats när det gäller källorna. I arbetet med Föräldraskolan har uppgifter samlats in från olika håll. I det reviderade materialet har källor både lagts till och strukits för att korrekt återspegla det underlag som använts. Innehållet i Föräldraskolan påverkas dock inte – underlaget bygger på vedertagen fakta om narkotika som återfinns hos flera etablerade källor som professionellt arbetar med narkotikafrågor.