Företag i Stockholms län hade 21 anställda utan arbetstillstånd

Ett företag i Stockholms län hade 21 anställda som saknade arbetstillstånd. Företagaren döms nu till villkorlig dom och att betala 1,5 miljoner i avgift till staten.

Domen från Södertörns tingsrätt gällde ett företag som sysslade med bland annat att städa och riva på byggarbetsplatser och det var i huvudsak frågan om okvalificerade arbetsuppgifter.

I det aktuella fallet valde åklagaren att gå fram med 21 anställda på företaget där det saknades giltiga arbetstillstånd. Det blev villkorlig dom för företagaren och företaget blev också skyldigt att betala över 1,5 miljoner i så kallad särskild avgift för att inte ha följt det regelverk som finns.

Med stor sannolikhet finns ett mörkertal när det gäller att använda arbetskraft utan arbetstillstånd.

– Det handlar ofta om personer/oseriösa företag som tar hit människor från andra länder och utnyttjar dem. De som jobbar får väldigt låga ersättningar och det är stora pengar i detta. Det är inte ovanligt att företag som utreds har kopplingar till organiserad brottslighet, säger Erik Melin, förundersökningsledare vid gränspolisen i region Stockholm.

Regeringsuppdrag mot fusk i arbetslivet
Gränspolisen i region Stockholm genomför årligen ett stort antal arbetsplatskontroller i regionen för att bland annat kontrollera att de som arbetar har arbetstillstånd.

Arbetsplatskontroller är ett av flera områden som gränspolisen prioriterar och jobbar aktivt med. Kontrollerna sker bland annat inom det som kallas, myndighetsgemensamma kontroller mot fusk i arbetslivet. Det är ett uppdrag som regeringen har gett Polismyndigheten och sju andra myndigheter i syfte att fram gemensamma kontrollmetoder för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.