Företag kontrollerade i kampen mot arbetslivskriminalitet

Polisen i region Mitt deltog i en myndighetsgemensam insats mot brott i arbetslivet. Oanmälda kontroller gjordes på flera företag och byggarbetsplatser.

– Ingen av de kontrollerade personerna var i Sverige för att arbeta illegalt. Vi ser att merparten av företagen sköter sig och vill göra rätt. Det är för dem, deras anställda och samhället i stort vi arbetar för att skapa ett sunt arbetsliv, säger Urban Olsson, handläggare vid polisregion Mitt.  

Polisen gjorde oanmälda kontroller på åtta företag inom restaurang och bilvård samt två på byggarbetsplatser under vecka 38 och 39.

Första veckan genomförde Polismyndigheten tillsammans med Arbetsmiljöverket och Skatteverket kontroller i polisområdena Gävleborg och Uppsala för att motarbeta osund konkurrens, under arbetets gång kan myndigheter också upptäcka fall av människohandel och -exploatering.  Sammanlagt  20 personer kontrollerades på restauranger och bilvårdsfirmor. Samtliga av de kontrollerade har rätt att arbeta i Sverige. Insatsen var en del av ett samarbete mellan EU-medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter, EMPACT, European multidisciplinary platform against criminal threats. Under den andra veckan kontrollerades två byggarbetsplatser och fyra personer i polisområde Uppsala. Ingen av kontrollerna resulterade i en anmälan om brott mot utlänningslagen.

– Det myndighetsgemensamma arbetet är enormt viktiga för att hitta personer som befinner sig och arbetar illegalt i Sverige och som riskerar att utnyttjas inom oseriösa verksamheter. Det här är också ett bra sätt att beivra välfärdsbrotten mot samhället där en person exempelvis kan både få olika typer av bidrag och samtidigt arbeta svart, säger Göran Andersson, vid gränspolisen region Mitt.

Polisens kontroller var en del av en större insats som har genomförts i Sverige.

Myndighetsgemensam insats

De myndigheter som deltar i samarbetet mot fusk och brottslighet i arbetslivet så kallad osund konkurrens är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet.