Gemensam insats på E6 för säkrare trafikmiljö

Trafikinsats under nationell trafikvecka.

En gemensam trafikinsats gjordes i polisregion Syd under nationella trafikveckan. Bild: Polisen/Ida Asplund Ådahl

En gemensam trafikinsats med fokus på hastighet genomfördes i polisregion Syd den 16 september, under nationella trafikveckan. Målet är att minska antalet skadade och dödade i trafiken.

Som en del av nationella trafikveckan (v.38) med fokus hastighet gjordes en gemensam trafikinsats i region Syd för ökad trafiksäkerhet. Trafikkontroller gjordes utmed E6 – ett större vägnät där det finns risk för de allvarligaste olyckorna.

Under insatsen rapporterades 116 hastighetsöverträdelser. Vanligast är små överträdelser, 6-10 kilometer över hastighetsbegränsningen, men som kan få allvarliga konsekvenser.

Att sänka medelhastigheten med 2 kilometer i timmen gör ingen större skillnad för föraren. Men det kan göra stor skillnad i trafikmiljön.

– Tyvärr går det alldeles för fort på många ställen. Att få ner medelhastigheten hos den stora massan trafikanter sparar enligt forskning många människoliv, säger Niclas Högborg, gruppchef trafikgruppen lokalpolisområde Malmö Norr.

I insatsen arbetade tre polisområden; polisområde Malmö, polisområde Södra Skåne och polisområde Nordvästra Skåne.

– När vi gör detta tillsammans har vi möjlighet att nå ut till fler. När vi är synliga och integrerar oss i trafikmiljön kan vi påverka ett beteende kring hastighet, säger Andrew Roberts, lokalpolisområdeschef Malmö Norr.

Att fokusera på hastighetskontroller är en viktig del i polisens trafikstrategi. Polisen ska bidra till att minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken. En ökad närvaro i trafikmiljön är en förutsättning för att målsättningen ska kunna nås.

Polisen jobbar kontinuerligt med hastighetskontroller, men under den nationella trafikveckan görs ett ökat antal kontroller på platser runt om i landet där det lokalt bedöms vara allra viktigast.