Hastighetsvecka för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län och på Gotland

För att öka trafiksäkerheten och minska antalet olyckor är det avgörande att hastighetsbegränsningarna följs. Därför genomför polisen i region Stockholm en trafikvecka med fokus på hastighetskontroller mellan den 14 och 20 september.

– Vi behöver alla göra mer för att minska antalet döda och skadade i trafiken och där har Polisen en viktig roll. Trafiksäkerhet är ofta en av de saker som kommer upp när vi träffar medborgare vilket visar på vikten av att vi arbetar med trafik, säger Robert Karlsson tillförordnad biträdande regionspolischef i region Stockholm.

Hastigheten och nykterhet är de faktorer som har störst betydelse om en olycka sker och för hur allvarliga följder trafikolyckan får. Därför satsar polisen extra på att genomföra hastighetskontroller på olika platser i Stockholms län och på Gotland. Trafikkontroller är också en bra metod för att upptäcka fordon som kriminella färdas i och där narkotika, vapen och stöldgods kan upptäckas.

Samverkan för ökad trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet engagerar flera myndigheter och organisationer. Polisens roll är att se till att trafikreglerna efterföljs och reagera/agera på felbeteenden i trafiken.

Hastighetsveckan är en av många trafikveckor som polisen genomför varje år. Kontrollerna genomförs dels synligt och dels genom dold övervakning. Målet är att minska antalet skadade och avlidna i trafiken.