Kontroller på krogar visade brister i brandsäkerhet

 • Blockerad nödutgång på en restaurang
  Blockerad nödutgång på en restaurang.
 • Illustration på berusningsnivåer
1/2

Under helgen har Stockholm stad och polisregion Stockholm genomfört omfattande krogkontroller, kring alkoholservering och brandsäkerhet. Flera blockerade nödutgångar upptäcktes.

Cirka 100 pubar, restauranger, klubbar och hotell i Stockholm fick besök av såväl uniformerad som civil personal under en gemensam brottsförebyggande tillsyn enligt alkohollagen. Syftet med tillsynen är att förebygga våld och problem kopplade till alkohol och droger.

Vid kontrollerna upptäcktes också bristande brandsäkerhet. På en av krogarna gick en nödutgång inte att öppna. Det var först när en ur personalen gjorde en rejäl hockeytackling som utgången gick att använda. På ett annat ställe var nödutgången låst och blockerad. Totalt 14 av 110 kontrollerade nödutgångar fick en anmärkning.

- Det är allvarligt när såväl gästernas som personalens säkerhet nonchaleras. Jag skulle gärna se att vi hade lagliga möjligheter att utfärda höga böter i fall som dessa, säger Patrick Widell, kommissarie i polisregion Stockholm.

Under kontrollerna har poliser och alkoholinspektörer iakttagit hur krogpersonalen hanterar sin alkoholservering. Över 250 bartendrar och annan serveringspersonal har observerats. På många serveringsställen samarbetar de olika personalgrupperna utmärkt. Man arbetar ansvarsfullt och agerar när någon exempelvis blir märkbart påverkad. En sådan gäst ska enligt alkohollagen nekas ytterligare alkohol och avvisas från lokalerna.

- Det är viktigt att hålla nere berusningsnivåerna då det bidrar till minskat våld. Av samma anledning vill vi förebygga att ungdomar under 18 år serveras alkohol liksom att människor inte är narkotikapåverkade, säger Johan Lindholm, gruppchef på tillståndsenheten, Stockholms stad.

Stor närvaro från tillsynsmyndigheterna och ett gott samarbete med branschen möjliggör en tryggare krogmiljö för såväl gäster som personal. Kriminella nätverk får därmed svårare att verka i lokalerna.

- På det stora hela är vi nöjda med krogpersonalens bedömningar av såväl berusningsnivå som ålderskontroller. Deras agerande underlättar vårt brottsförebyggande arbete, säger Patrick Widell, polisregion Stockholm.

Frågor kan besvaras av Patrick Widell, polisregion Stockholm, telefon 0708-95 19 77 eller Carina Cutlip, chef tillståndsenheten, Stockholms stad, telefon 08-508 250 57.

Resultat från tillsynen

 • Cirka 120 ålderskontroller av unga gäster genomförda, samtliga utan anmärkning.
 • Cirka 110 nödutgångar kontrollerade varav 14 med anmärkning.
 • Cirka 15 ordningsvakter kontrollerade där en uppvisade en annan persons förordnande.
 • Knappt 100 serveringsställen kontrollerade varav 35 med anmärkning.

Hur full får man vara på krogen?

När man uppnår nivån ”märkbart påverkad” (se bild ovan) ska man enligt alkohollagen

 • nekas entré
 • nekas alkoholservering
 • avvisas

Såväl krogpersonal som tillsynspersonal genomgår utbildning i berusningsnivåer. Genom skådespelarstudier sker uppföljning över åren hur väl krogpersonalen hanterar detta. För mer information, besök STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem).