Toppchefer inom Statens fastighetsverk inför rätta i stor korruptionshärva

Under måndagen inleds rättegången mot sex personer som bland annat omfattar misstänkta mutor till en tidigare förvaltningsområdeschef på Statens Fastighetsverk. Mutorna uppgår till ett värde av 7,8 miljoner kronor.

Cirka 7,8 miljoner kronor, det är värdet som den misstänkta fastighetsområdeschefen tillförskaffat sig i mutor tillsammans med sina närmsta medarbetare på Statens Fastighetsverk. Mutorna ska bland annat ha bestått av nybyggnationer och renoveringar av privata fastigheter i Roslagen och Finland. Kostnader för byggnationerna ska ha fakturerats till Statens Fastighetsverk som sedan attesterats av Fastighetschefen och medarbetare.

Generaldirektören åtalas för tjänstefel eftersom någon åtalsanmälan inte lämnats in i rimlig tid trots att generaldirektören vid upprepade tillfällen blivit informerad om att fastighetschefens misstänkts för brottslighet.

Omfattande utredning med över 140 förhör

Under utredningen har över 140 förhör och 30 husrannsakningar genomförts, varav en i samarbete med den finska polisen och ett par i samarbete med polisregion Bergslagen. Utredningsarbetet har resulterat i en stor mängd beslag som utredarna har gått igenom och ärendet är ett av de största som den Nationella Anti-korruptionsguppen hos polisen har haft. Ärendet omfattar 11 stycken åtalspunkter där flera avser grova brott och målet väntas pågå fram till och med den 25 november.  

Straffet för mutbrott är böter eller fängelse i högst två år, vid grova brott kan fängelse upp till sex år ges.

Nationella anti-korruptionsgruppen - polisens arbete

Korruption - lagar och regler