Nationell insats visar flera fall av arbetslivskriminalitet

Farlig arbetsmiljö, svart arbetskraft och misstänkt bidragsbrott. Det är några av resultaten från en ny nationell insats mot brott i arbetslivet. Åtta myndigheter har genomfört oanmälda kontroller på drygt 150 företag i bland annat byggbranschen.

Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten, Skatteverket och fem andra myndigheter arbetar gemensamt mot olika former av arbetslivskriminalitet på uppdrag av regeringen. Det senaste året har kampen mot oseriösa arbetsgivare trappats upp, med fler kontroller och oanmälda inspektioner i branscher där arbetsolyckor och regelbrott är vanliga.

Under de senaste två veckorna har myndigheterna genomfört oanmälda kontroller på drygt 150 företag runtom i landet, varav omkring 100 inom byggbranschen. Även företag i branscherna städ, bilvård, restaurang och skönhetsvård har granskats.

Det fanns brister i arbetsmiljön hos ungefär hälften av de företag som inspekterats. Totalt upptäcktes över 230 olika arbetsmiljörisker. I ett 30-tal fall var bristerna så allvarliga att Arbetsmiljöverket beslutade om ett omedelbart förbud mot att utföra arbete. Det saknas fallskydd på byggen, används farliga maskiner och arbetstagare riskerar att andas in ohälsosamt damm. Arbetsmiljöverket har också hittat ett 20-tal fall av misstänka brott mot utstationeringslagen om utländsk arbetskraft i Sverige. 

– Det är helt oacceptabelt att vi har människor som riskerar liv och hälsa på sina arbeten. Resultaten visar att vi behöver fortsätta göra nationella insatser, där flera myndigheter jobbar tillsammans för att driva bort de oseriösa företagen, säger Arne Alfredsson, tf. chef på avdelningen för myndighetsgemensam kontroll vid Arbetsmiljöverket.

Kontrollerat närmare 600 personer 

Polisen har kontrollerat närmare 600 personer och omhändertagit cirka 30 personer som saknar rätt att arbeta i Sverige. De har hittat sängar och hygienartiklar som tyder på att människor bor på jobbet.

– Resultaten av vår insats visar verkligen att vissa branscher har problem med svart arbetskraft som riskerar att utnyttjas. Tillsammans kan vi myndigheter komma åt de oseriösa företagen från olika håll, det är en styrka, säger Johan Winberg, poliskommissarie vid Polismyndigheten.

Ett exempel från insatsen handlar om en utländsk ung man där polisen misstänker människoexploatering. Mannen arbetade på en byggarbetsplats 12 timmar per dag, 7 dagar i veckan under 3 månader och med en lön på 80 konor i timmen. Han sov även på arbetsplatsen och hade bristfällig skyddsutrustning. Vid samtal med polisen menade han att lönen var bra och att den dåliga arbetsmiljön inte var sämre än i hemlandet.

De brister som uppdagas vid kontrollerna kan också leda till fler utredningar hos de åtta myndigheter som deltar i samarbetet mot brott i arbetslivet. Den här gången har inspektionerna lett till att flera fall av misstänkt bidragsbrott nu utreds.

– Det är bra att vi har kommit igång igen med kontrollerna efter den nedgång som varit på grund av coronaviruset, det behövs. Företag som gör rätt ska inte konkurreras ut av företag som bryter mot regler eller ägnar sig åt ren arbetslivskriminalitet, säger Conny Svensson, kontrollsamordnare på Skatteverket.

Några resultat:

  • Drygt 150 företag kontrollerades i insatsen. Av dessa hade drygt 70 företag brister i arbetsmiljön.
  • Cirka 230 arbetsmiljöbrister upptäcktes.
  • Cirka 30 förbud om att stoppa arbetet eller ett arbetsmoment på grund av allvarliga arbetsmiljöbrister utfärdades.
  • Drygt 50 sanktionsavgifter till följd av brister i arbetsmiljön övervägs.
  • Ett 20-tal fall om misstänkt brott mot utstationeringslagen om utländsk arbetskraft i Sverige utreds.
  • Cirka 100 kontrollavgifter för bland annat brister i personalliggare övervägs.
  • Cirka 30 personer arbetade illegalt på de kontrollerade arbetsplatserna.
  • 23 personer är omhändertagna enligt PL § 11 med stöd av Utlänningslagen, samt fem personer har bedömts vara potentiella brottsoffer för människohandel.

Fakta om regeringsuppdraget:

Regeringen har gett åtta myndigheter i uppdrag att utveckla effektiva metoder för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Myndigheterna har gjort drygt 3 500 gemensamma kontroller sedan 2018. De myndigheter som deltar i samarbetet är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet.

Den senaste insatsen har även delvis samordnats via EU-plattformen EMPACT:s (European multidisciplinary platform against criminal threats) och en så kallad Joint Action Week. Det är ett samarbete mellan EU-medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter.  Den delen har syftat till att upptäcka fall av människohandel och människoexploatering och liknande insatser har genomförts runt om i Europa.

Mer information finns här på Arbetsmiljöverkets webbplats, om myndighetsgemensamma kontroller.