Ökad polisiär närvaro i södra Stockholm ger resultat

Under året har ett antal grova våldsbrott skett i regionen. Flera av dem i Jordbro, Botkyrka och Fisksätra. Sedan en tid finns extra poliser i områdena för att förhindra fortsatta våldsdåd och för att öka tryggheten.

I Jordbro har det skett två skjutningar och en sprängning under sommaren. Polisen och Haninge kommun jobbar hårt med trygghetsfrågorna för att stärka lokalsamhället. Under året har lokalpolisområdet ökat närvaron och synligheten med uniformerad personal.

– Vi vill visa att vi finns där för de boende i Jordbro och att vi agerar hårt mot de individer som valt den kriminella banan, säger lokalpolisområdeschef Daniel Edlund.

Tongivande kriminella har frihetsberövats

De senaste veckorna har polisen intensifierat trygghetsarbetet ytterligare och även genomfört insatser med civil personal. Detta har lett till att flera tongivande kriminella har frihetsberövats samt att både vapen och narkotika tagits i beslag.

– Det är viktigt att vi har uthållighet i trygghetsarbetet och vi ser detta som ett långsiktigt arbete och någonting som måste få ta tid. Det är också viktigt att vi som samhälle ser helheten och jobbar tillsammans för att få synergieffekter av vår samlade förmåga, säger Daniel Edlund.

Haninge kommun är en viktig aktör och även de har ökat närvaron i Jordbro med bland annat mobila fältassistenter och insatser mot specifika individer. Trygghetsfrågan är större än riktade insatser och inbegriper långsiktiga satsningar inom bland annat skola, arbetsmarknad och samhällsbyggnad.

Uniformerade och civilklädda poliser

En omfattande trygghetsskapande insats har sedan i början av augusti pågått även i Botkyrka. Detta efter att en 12-årig flicka tragiskt sköts ihjäl i Norsborg. I insatsen har bland annat ridande poliser deltagit och samverkan med andra aktörer som till exempel Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen och räddningstjänsten är stor.

Ett antal grova brott i Fisksätra under sommaren har resulterat i att boende upplevt otrygghet. Av denna anledning finns både uniformerade och civilklädda poliser på plats i framförallt centrum både dagtid och kvällar.

– De boende ska känna sig trygga och det är viktigt att vi alla hjälps åt i samhället för att få stopp på det grova våldet, säger Ola Åkesson, kommunpolis i Nacka.

Huvudinriktningen med den ökade närvaron är att förhindra nya våldsdåd, skapa trygghet för de boende i området men också att samla in information och att få bort de som begår kriminella handlingar.

Lyckats förhindra ytterligare våldsdåd

Responsen från de boende i Fisksätra har varit mycket god.

– De känner sig trygga när de ser oss och uppskattar vår närvaro oerhört, säger Ola Åkesson.

Ett annat resultat av den ökade närvaron är att den öppna drogscenen i Fisksätra i stort sett är stängd.

– Vi arbetar långsiktigt med målet att reducera tillgången på narkotika och vapen, vi kommer även framöver att finnas på de platser och miljöer där öppen narkotikaförsäljning och användning förekommer. Känslan just nu är att de kriminella inte vågar vara ute i lika stor utsträckning, jag tror att vi har lyckats förhindra ytterligare våldsdåd, säger Ola Åkesson.