Omfattande åtal för människohandel och grova narkotikabrott i södra Stockholm

Totalt 12 personer åtalas i Södertörns tingsrätt misstänkta för grovt narkotikabrott. En av dem åtalas även för människohandel. Utredningen är ett samarbete mellan människohandelssektionen och lokalpolisområde Skärholmen.

- Vi vill få lagstiftningen prövad utifrån vårt perspektiv, när det gäller unga som rekryteras in i kriminella nätverk, säger Caroline Westlund, chef på Människohandelssektionen i Stockholm, som välkomnar åtalet.

Brotten skedde i södra Stockholm under perioden 6 november 2019 till 17 februari 2020. Flera av de individer som nu åtalas ska enligt åklagare ha ingått i ett större kriminellt nätverk som styrt narkotikaförsäljningen i Vårberg.

- En person i nätverket, som vi uppfattar som en ledargestalt, åtalas för människohandel då han har rekryterat in och utnyttjat ungdomar i nätverkets brottsliga verksamhet. Elva av de åtalade individerna har, enligt vad utredningen visar, ingått i ett brottsnätverk som har styrt narkotikaförsäljningen i Vårberg, säger kammaråklagare Lars Ågren på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Caroline Westlund poängterar att utredningen är ett resultat av ett gemensamt arbete med lokalpolisområde Skärholmen.

- Deras personkännedom var ovärderlig i utredningsarbetet, säger hon.

Huvudförhandling i målet är planerad att börja i Södertörns tingsrätt v 39 och pågå fram till v 51.