Omfattande utredning inför åtal av tidigare kirurg vid KS

Hyllor med pärmar

I den här bokhyllan finns hela utredningen.

Idag väcktes åtal för grov misshandel mot en tidigare kirurg vid Karolinska universitetssjukhuset. Utredningsenheten på Noa har bedrivit ett omfattande arbete i ärendet, bland annat har ett hundratal förhör genomförts.

I december 2018 beslutades att en tidigare nedlagd förundersökning gällande två fall av vållande till kroppsskada (grova brott) skulle återupptas. I båda fallen rör det personer som fått syntetiska luftstrupar inopererade. Under den fortsatta utredningen har förundersökningen om ytterligare ett fall av vållande till kroppsskada (grovt brott) återupptagits.

Under utredningsarbetet har Grova brott vid utredningsenheten på Noa, nationella operativa avdelningen, gått igenom och översatt flera tusen sjukhusjournaler och genomfört hundratals förhör, bland annat med oberoende experter i flera andra länder.

– Det har varit en resurskrävande utredning där vi bland annat arbetat i samverkan med myndigheter i länder som Belgien, Storbrittannien, USA och Spanien, säger Anders Wretling på utredningsenheten, Noa.