Pågående insats i Göteborgs Hamn med fokus på yrkestrafik och farligt gods

Kustbevakningen, Länsstyrelsen, Tullen och Arbetsmiljöverket, tillsammans med trafik- och gränspolis genomför samverkanskontroller med ett brett anslag.

Kustbevakningen, Länsstyrelsen, Tullen och Arbetsmiljöverket, tillsammans med trafik- och gränspolis genomför samverkanskontroller med ett brett anslag. Bild: Anna Hammarbäck

I Göteborgs Hamn pågår nu en myndighetsgemensam insats riktad mot yrkestrafik. Kustbevakningen, Länsstyrelsen, Tullen och Arbetsmiljöverket, tillsammans med trafik- och gränspolis genomför samverkanskontroller med ett brett anslag.

 Vi tittar på lastsäkringar, brott mot cabotagereglerna och brott mot kör- och viloregler, berättar Kjell Andersson, trafikpolisen. De andra myndigheterna kontrollerar bland annat lastbärare och containers, arbetsmiljö och avfallshantering.

Begreppet farligt gods kan innebära att en frakt är felaktigt och osäkert lastad. Men också att föraren saknar rätt tillstånd – och i och med det den kunskap som krävs när det gäller transport av farliga ämnen. Vissa företag anlitar systematiskt chaufförer utan tillstånd, mot en lägre ersättning. De verksamheter som följer regelverken konkurreras ut. Kontrollerna i sig är ett brottsförebyggande arbete.  

 Vi är säkra på att kontrollerna bidrar till att åkerierna följer regelverken. 

Myndighetssamarbetet generar även andra vinster. 

 När vi är flera myndigheter på plats så lär vi känna varandra, vilket skapar nya kontaktvägar, säger Kjell Andersson. Vi kan också dra nytta av varandras verktygslådor inom våra respektive myndighetsområden vi kan snabbt och enkelt lämna över ärenden till varandra. På så vis verkar vi gemensamt mot brottslig verksamhet.