Polisen får budget enligt plan

I dag presenterades regeringens budgetproposition och Polismyndigheten får ett tillskott i budgeten 2022 på 1,65 miljarder kronor, vilket är i nivå med det som myndigheten har äskat.

Regeringens besked innebär att Polismyndigheten klarar att driva verksamheten med en budget i balans under åren 2021-2022. Regeringen öppnar också för att polisen ska få ytterligare budgettillskott kommande år. I budgetpropositionen skriver regeringen att satsningen på 10.000 fler anställda fortgår och att behovet av ytterligare tillskott hanteras i kommande budgetpropositioner.

– Det är viktigt att polisen ges långsiktiga ekonomiska förutsättningar för att fortsatt kunna bedriva vårt tillväxtarbete att bli drygt 38 000 anställda 2024. Vi konstaterar att vi genom regeringens budgetproposition får finansiell täckning för vår tillväxt 2021 och 2022 i enlighet med de behov som Polismyndigheten har framfört. Vi utgår från att vi får medel i budgeten även från 2023 och framåt, säger Fredrik Modigh, ekonomidirektör på Polismyndigheten.

Till propositionen på regeringen.se (utgiftsområde 4, rättsväsendet)