Polisen i Bergslagen förstärker med chefer i Avesta och Ludvika

Polisregion Bergslagen behöver stärka ledningen i lokalpolisområde Borlänge och Falun. Därför startar nu rekryteringen av en biträdande lokalpolisområdeschef för respektive område.

I lokalpolisområde Falun ingår förutom Falun även Avesta och Hedemora kommun. Nu inrättas nu en funktion som biträdande lokalpolisområdeschef med placering i polishuset i Avesta. I lokalpolisområde Borlänge ingår förutom Borlänge även Ludvika, Säter, Smedjebacken och Gagnefs kommuner. En funktion som biträdande lokalpolisområdeschef inrättas i polishuset i Ludvika.

– Beslutet att tillsätta biträdande chefer på de båda lokalpolisområdena har sin grund i arbetsuppgifternas omfattning och för att stärka lokalpolisområdenas förmåga. Skälet till att de biträdande cheferna får sin placering i Ludvika respektive Avesta beror på att vi vill tydliggöra den polisiära närvaron och stärka ledningen på dessa båda orter. Detta är självklart något positivt, både för polisen men även för medborgarna. Vi får en bättre ledning och styrning lokalt som lättare kan identifiera de verksamhetsbehov som finns där. Det i sin tur gynnar medborgarna i de berörda lokalpolisområdena och på de aktuella orterna, säger regionpolischef Dan Persson. 

Rekryteringen av de två cheferna är igång och väntas bli klara under hösten.