Polisen välkomnar tillsyn över polisens personuppgiftsbehandling

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) har inlett en tillsyn över polisens personuppgiftsbehandling kopplad till brottslighet med anknytning till släktbaserade nätverk.

Polismyndigheten välkomnar att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden granskar polisens behandling av personuppgifter gällande släktbaserade kriminella nätverk, som utgör en del av den organiserade brottsligheten.

Polismyndighetens övergripande mål med arbetet mot organiserad samhällshotande brottslighet är att minska brottsligheten samt öka tryggheten och säkerheten i samhället för medborgarna.  Detta framför allt för människor som bor i utsatta områden och för polisens medarbetare som jobbar direkt mot den organiserade brottsligheten.

För att säkerställa att polisen utför till exempel informationsinhämtning och behandling av personuppgifter på ett korrekt sätt i arbetet mot den organiserade brottsligheten, oavsett om den baseras på släktskap eller andra strukturer, arbetar polisens rättsavdelning nära verksamheten. Detta för att säkerställa integritetsfrågorna och rättssäkerheten och samtidigt ge polisen förutsättningar för att arbeta effektivt och verkningsfullt mot organiserad brottslighet. Att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden granskar polisens arbete är ytterligare en del i att säkerställa att Polismyndigheten gör rätt.

Säkerhets- och integritetsnämnden utövar löpande tillsyn över Polismyndighetens personuppgiftsbehandling och har för närvarande tre andra pågående tillsynsärenden, bland annat avseende utlämnande av uppgifter till tredje land.