Polisens arbete efter villainbrotten

Vad sker i utredningsarbetet efter den tidigare villainbrottsserien i Västerbotten? Hur arbetar polisen vidare framåt?

Under en dryg månads tid anmäldes ett femtiotal villainbrott i Västerbottens län. De senaste två veckorna har inbrottsvågen avstannat och endast något enstaka villainbrott har anmälts.

Polisen i Västerbotten och Norrbotten har som vi tidigare berättat om arbetat tillsammans i en gemensam insats med syftet att förebygga fler bostadsinbrott samt kunna gripa och lagföra gärningspersonerna. Frågan är nu varför inbrottsvågen stillat av och om några framsteg gjorts i förundersökningsspåret?

Lars Westermark, lokalpolisområdeschef i Skellefteå, har fungerat som insatschef. Han svarar på hur han ser tillbaka på polisens insats.

– Sammanfattningsvis har våra ansträngningar varit mycket höga i vårt försök att förhindra och lagföra gärningspersonerna. Betydande resurser har specifikt avdelats för att möta brottsserien. Vi har arbetat dygnet runt med detta. Arbetet har dock varit komplext eftersom stöldvågen pågått under flera veckor inom ett stort geografiskt område.

Vad sker nu, hur går arbetet vidare?

– Vi följer nogsamt information ifall vi upptäcker att någon ny brottsvåg startat någonstans i Sverige eller närliggande land. Om så sker och det pekar mot att bostadsinbrotten kan öka igen även här kommer vi att vidta åtgärder, berättar Lars Westermark.

Inom utredningsverksamheten görs nu sammanställningar och värderingar kring vad som måste kompletteras. Allt eftersom kommer nu också svar från de forensiska analyser som begärts av säkrade spår och de föremål som skickats till Nationellt forensiskt centrum, NFC.

– Målet är fortfarande att kunna lagföra gärningspersonerna. Vi får se vilket bevisläge vi har efter analyserna ifall någon kan misstänkas för delaktighet i brotten, säger Lars Westermark.

”Vi har lärt oss mycket”

Denna serie av villainbrott har till vissa delar innehållit nya inslag. Den har exempelvis fortgått under en längre tidsperiod – även om mycket tyder på att det är olika konstellationer som varit verksamma.

– Min uppfattning är att vi har lärt oss mycket av denna stöldserie, bland annat just att gärningsmännen uppehållit sig längre tid i området och undvikit att exponera sig på vägnäten och nära brottsplatserna. Ett förbättringsområde som vi inom polisen diskuterat är att snabbare kunna ställa om vår verksamhet redan vid tidiga indikationer om att en ny stöldserie är på gång. Helt enkelt att snabbare gå från reaktion till aktion, säger Lars Westermark.

Arbetet efter villainbrotten fortsätter nu inom respektive lokalpolisområde, både i utredningsspåret samt med ett förebyggande och trygghetsskapande mål. För lokalpolisområde Skellefteå görs till exempel brottsförebyggande insatser riktat mot de villakvarter som drabbats av stölderna.

– Vi informerar särskilt om grannsamverkan. Vi har även en dialog med flera kommuner om hur man snabbt skulle kunna tända gatbelysning i områden eller kvarter där polisen bedömer att risken för inbrott är förhöjd. Detta i kombination med polisiär närvaro, berättar Lars Westermark.

Ett tack till medborgarna

Både när det handlar om att kunna förebygga och utreda bostadsbrott är allmänhetens hjälp genom tips och iakttagelser ofta av avgörande betydelse. Under denna period har polisen fått in väldigt många samtal och tips via polisen.se. Lars Westermark uttrycker tacksamhet till alla som hört av sig.

– Jag vill tacka för medborgarnas hjälp att lämna tips om sina iakttagelser till polisen. Detta bidrar att göra vår verksamhet bättre och är till stor hjälp när det kommer till att förebygga brott och lagföra gärningspersoner.