Polisiära övningar i Oskarshamn och Ljungby året ut

Polisen kommer att öva polisiär konflikthantering i Ljungby och Oskarshamn under resten av året.

I Ljungby kommer polisen att öva polisiär konflikthantering i den gamla Hjortsbergskolan (som ska rivas). I Oskarshamn sker övningarna kring Garvaregatan.

Polisen kommer att öva på att ingripa mot pågående dödligt våld och terror. Det kan därför eventuellt höras smällar från övningsammunitionen (som inte är skarp) medan övningarna pågår. Utbildning i polisiär konflikthantering är en återkommande utbildning för poliser med varierande teman.

Polisiär konflikthantering