Regional insats mot prostitution

Nattduksbord

Polisen i region Väst vässar sin förmåga att jobba mot prostitution och människohandel. Insatsen Nos Videre pågår med representanter från flera polisområden och olika verksamheter. Polisen samverkar även med socialtjänst och regionkoordinatorer för att erbjuda hjälp och samtal. Bild: Polisen

Polisen i region Väst höjer förmågan att jobba mot prostitution och människohandel. Under två dagar har flertalet personer från olika delar av regionen och verksamheten jobbat i en gemensam utbildningsinsats.

Bakom annonser på nätet döljer sig trasiga människoöden och inte sällan organiserad människohandel. Polisen i region Väst vässar nu sin förmåga att möta ett brottsområde, som är det tredje mest lukrativa efter narkotika och illegal vapenhandel. Mer än hälften av människohandeln handlar prostitution.

– De flesta av de här tjejerna hittar vi via olika eskortsidor på nätet. Flertalet befinner sig i en mycket utsatt situation. Det kan vara fattigdom eller att de är offer för människohandel. Vi ser också att det kan finnas en historik av tidigare övergrepp och självskadebeteende, säger Sara Svensson, tf gruppchef på människohandelsgruppen på sektionen för internationell grov organiserad brottslighet i region Väst.

Viktiga samtal

Majoriteten kommer från andra delar av världen och hamnar på olika adresser i Göteborg och andra städer. Inte sällan blir de lurade in i prostitution. Det kan vara alltifrån någon som spelar pojkvän och behöver hjälp med att betala tillbaka en skuld, till ett utlovat jobb som frisör i Europa. Den genomsnittliga debutåldern för tjejer som av olika anledningar hamnar i prostitution är mellan 14 och 15 år. En viktig del i arbetet är att jobba uppsökande och erbjuda tjejer, som säljer sexuella tjänster, hjälp att komma ur det.

– Det är viktigt med både intern och extern samverkan. Vi har ett nära samarbete med socialtjänsten och regionkoordinatorerna. De har en viktig roll när vi vill nå de här tjejerna och har en helt annan kompetens att kunna möta dem. Det handlar om att rätt person ska jobba med rätt sak, säger Sara Svensson.

Bygga kunskap

Under två dagar har region Väst samlat representanter från samtliga polisområden i regionen samt personal från olika avdelningar, socialtjänsten och regionkoordinatorerna, för att jobba mot prostitution. Det har varit en gemensam utbildningsinsats under namnet Nos Videre, som är latin för ”vi ser dig”.

– Vi har haft tidigare insatser inom vårt eget lokalpolisområde. Den här gången har vi tagit ett bredare grepp, för att ytterligare sprida kunskap och metodutveckling i hela regionen. Tanken är att alla som är med under de här dagarna sedan ska kunna jobba vidare i sina respektive områden, säger Daniel Cervinus, polis i lokalpolisområde Storgöteborg syd.

Insatsen kommer fortsätta under hösten och sedan ska arbetet löpa vidare i den ordinarie verksamheten.

– Detta är ett jobb som kräver uthållighet. Genom att öka kunskapen och utveckla våra arbetsmetoder för det här brottsområdet, kan vi få en bättre kontinuitet. Finns det kunskap och en medvetenhet, är det lättare att göra riktade insatser i vardagen. Och kan vi bara få en av alla dessa tjejer ur prostitution, är det värt allt, säger Sara Svensson.

Resultat

Under de två första dagarna skrevs sex anmälningar gällande köp av sexuell tjänst, samt en anmälan om försök till köp av sexuell tjänst. Polis och socialtjänst var inne på fyra olika adresser och har haft samtal med totalt sju kvinnor.