Regionpolischefen i Väst: Vi behöver fler poliser – sök nu!

Klas Johansson, regionpolischef Väst

Bild: Polisen

– Vi behöver fler poliser i framtiden. Den som är intresserad ska passa på att söka till polisutbildningen nu, säger Klas Johansson, chef för polisregion Väst. Sedan 2015 har regionen vuxit med cirka 600 polisanställda och planerar för fortsatt tillväxt.

Från och med i år är det möjligt att söka till polisutbildningen när som helst under året. Polisen uppmuntrar därför alla som är intresserade av polisyrket att söka till polisutbildningen.
– Eller tipsa den som man tror skulle passa som polis, säger regionpolischef Klas Johansson.

Själv har han varit polis i hela sitt vuxna liv och arbetat både i yttre tjänst och som utredare. Därefter har han haft olika chefsbefattningar. Klas Johansson vill särskilt betona polisyrkets fördelar med ständiga möten med invånarna i lokalsamhället:
– Polis är ett av de finaste yrken man kan ha även om det är mycket tufft och utsatt ibland. Drivkraften är att spela en avgörande roll för att skapa trygghet för andra. Vi förebygger brott och ser till att brott klaras upp.

Sedan den nya polisorganisationen sjösattes 2015 har polisregion Väst vuxit med cirka 600 medarbetare. Prognosen är cirka 5150 polisanställda innan året är slut. De som rekryterats de senaste åren arbetar bland annat inom gränspolisen, IT-brottscentrum och inom underrättelseverksamheten.

Över hälften av alla anställda i regionen arbetar i lokalpolisområdena.
– Polisen ska finnas så nära invånarna som möjligt. Därför jobbar mer än hälften av medarbetarna i region Väst i något av våra lokalpolisområden, poängterar Klas Johansson.

Nu planerar regionen för fortsatt tillväxt. Samtidigt ska poliser som pensioneras ersättas. Behovet av nyrekryteringar finns i hela regionen men framför allt i polisområde Fyrbodal, det vill säga i Bohuslän och Dalsland. Den som söker polisutbildningen därifrån har goda möjligheter att få jobba på sin hemort.

Polisens anställda består till ungefär två tredjedelar av poliser. Övriga har andra kompetenser, till exempel analytiker, gränskontrollanter, systemutvecklare, ekonomer och jurister.

Information om rekryteringen till polisyrket finns på polisen.se/blipolis