Över 1 000 körde för fort i polisregion Öst under trafikveckan

Trafikkontroll

Bild: Polisen/Minna Riddarstolpe

Förra veckan hade polisen en nationell trafikvecka med fokus på hastighetsöverträdelser. 1 039 hastighetsöverträdelser rapporterades i polisregion Öst.

Hastigheten är en avgörande faktor för hur allvarliga konsekvenserna blir vid en trafikolycka. Ungefär hälften av alla bilförare kör för fort, de flesta mellan 6-9 kilometer i timmen, och det kan få förödande konsekvenser. Små hastighetsöverträdelser kan vara skillnaden mellan liv och död.

Polisen arbetar aktivt med nollvisionen som handlar om att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Polisen genomför årligen olika typer av nationella trafikinsatser och under vecka 38 var det fokus på hastighetskontroller.

Över 1 000 körde för fort

Under perioden 14-20 september rapporterades 1 039 hastighetsöverträdelser i polisregion Öst. Två av dessa var motorcyklister.

I Jönköpings län rapporterades 669 hastighetsöverträdelser.
I Östergötland rapporterades 190 hastighetsöverträdelser.
I Södermanland rapporterades 180 hastighetsöverträdelser.

Värt att notera är att siffrorna i Södermanland är lägre än vad de brukar vara. Förra året, under den nationella trafikveckan, rapporterades 301 trafikanter som körde för fort i Södermanland. Anledningen till att resultatet är lägre i år beror på att andra ärenden har prioriterats.

­- Arbetet med insatsveckorna utförs alltid av ordinarie personal. Några extra resurser till detta finns inte. Poliserna i yttre tjänst utför dessa trafikkontroller när de har tid mellan sina andra uppdrag. Under vecka 38 blev det på sina håll inte mycket tid över. Under veckan inträffade flera mord som krävde mycket resurser, säger Per Lange, trafikansvarig i polisregion Öst.

Förra året rapporterades 862 hastighetsöverträdelser under den nationella trafikveckan i polisregion Öst.

Annan brottslighet uppdagades

I samband med hastighetskontrollerna uppdagades också annan brottslighet i polisregion Öst, bland annat narkotikabrott, vapenbrott samt att två efterlysta personer påträffades och kunde gripas.

Att fokusera på hastighetskontroller är en viktig del i polisens trafikstrategi. En ökad närvaro och aktivitet ute i trafikmiljön är en förutsättning för att trafikstrategins målsättning med minskat antal döda och skadade ska kunna nås.

Ungefär 100 liv skulle kunna sparas varje år om alla körde efter skyltad hastighet och många skulle slippa allvarliga skador, enligt siffror från Trafikverket.

Håll hastigheten. Tillsammans räddar vi liv.

Fakta om trafikveckan 14-20 september i polisregion Öst

1 039 rapporterade hastighetsöverträdelser totalt
145 av de som rapporterades låg inom spannet 6-9 km/h över gällande hastighetsbegränsning
669 rapporterade hastighetsöverträdelser i Jönköpings län
190 rapporterade hastighetsöverträdelser i Östergötland 
180 rapporterade hastighetsöverträdelser i Södermanland
7 anmälningar gällande narkotikabrott
2 anmälningar gällande vapenbrott
2 anmälningar gällande stöld
2 efterlysta personer påträffades
11 underrättelseuppslag