Se upp för vilt!

I Sverige sker det i genomsnitt mer än en viltolycka var 8:e minut. Det innebär att mer än 60 000 fordon är inblandade i viltolyckor varje år.

– Ge akt på viltvarningsskyltarna. Det finns en anledning att de sitter just där, säger Roger Viklander som är viltsamordnare i Västerbotten och Västernorrland. 

Djuren rör sig som mest i gryning och skymning så då gäller det att vara extra uppmärksam. 

– När snön börjar ligga djup använder sig viltet gärna av vägen för att ta sig fram lättare. Vilt står ofta och tvekar innan de ska passera över vägen. Håll därför blicken på sidan om vägen och så långt framför motorhuven som möjligt. Vissa viltslag är flockdjur och kommer ett djur upp på vägen kan det komma flera, tipsar Roger Viklander. 

Viltolycka.se

Att vara utvilad före resan för att vara så uppmärksam så möjligt och att anpassa hastigheten till de vägsträckor där det är extra farligt är två goda råd. Ett annat bra tips är att ladda ned appen Viltolycka. Den visar kända viltstråk baserat på tidigare viltolyckor och kan varna när du närmar dig ett viltolyckstätt område. 

Om olyckan ändå skulle vara framme är det viktigt att snabbt stanna och märka ut var olyckan skett och notera åt vilket håll som djuret eventuellt lämnade olycksplatsen. Det är till stor hjälp för eftersöksjägaren när denne kommer till platsen.

Ring 112 och anmäl olyckan. Du kan även larma genom appen Viltolycka och då får operatören som tar emot larmet platskoordinaterna direkt. Även olyckor med ren är du skyldig att anmäla till polisen.

Vill du veta mer om hur det ser ut med viltolyckor i ditt län?

Roger Viklander, länsansvarig för Västernorrland och Västerbotten: 010-568 02 37 eller 070-312 33 75. Tillgänglig efter klockan 13:00 på tisdagen.

Mer information om viltolyckor

Du hittar mer statistik och information om vad du ska göra om du kolliderar med vilt på Nationella Viltolycksrådets hemsida:

Polisen i Jämtland har publicerat en förebyggande varning för vilt på Facebook