Stora framgångar när myndigheterna gick samman

  • Operation Klöver i Helsingborg
    Operation Klöver i Helsingborg, 1-3 september 2020. Samarbete mellan Polisen, Skatteverket, Tullverket, Arbetsmiljöverket, Kronofogden, Helsingborgs stad, Räddningstjänsten Skåne Nordväst samt Försäkringskassan. Bild: Polisen
  • Operation Klöver
    Operation Klöver i Helsingborg, 1-3 september 2020. Samarbete mellan Polisen, Skatteverket, Tullverket, Arbetsmiljöverket, Kronofogden, Helsingborgs stad, Räddningstjänsten Skåne Nordväst samt Försäkringskassan. Bild: Polisen
  • Operation Klöver i Helsingborg
    Bild: Polisen
1/3

Ett hårt slag mot den kriminella miljön i Helsingborg utdelades under första veckan i september. Under tre dagar gick åtta myndigheter ihop i en gemensam insats som leddes av lokalpolisområde (LPO) Helsingborg.

Ett stort antal poliser, tullare, handläggare och annan myndighetspersonal samlades i centrala Helsingborg för en gemensam utsättning på tisdagseftermiddagen. Sedan vidtog nästan omedelbart olika aktioner runt om i Helsingborg mot personer som hade tillgångar och föremål de inte hade rätt till. Operation Klöver har sin bakgrund efter tidigare mindre gemensamma operationer mot den grova brottsligheten i Helsingborg.

- Vi har haft några mindre myndighetsgemensamma insatser tidigare med gott resultat. Vi ville den här gången låta fler myndigheter vara med och samtidigt också öka vår verktygslåda för att komma åt kriminella. Mig veterligt så har vi inte arbetat så här brett tillsammans i åtminstone region Syd tidigare, säger polischef Sven Holgersson i Helsingborg.

Under dagarna besöktes ett stort antal intressanta adresser i kommunen; både företag och privatpersoner fick besök av de gemensamma teamen. I tullfiltret i Helsingborgs hamn kontrollerades både in- och utgående trafik och ett betydande antal trafikkontroller gjordes bland annat vid Långeberga kontrollstation på E 6 utanför Helsingborg.

Resultatet av de tre dagarna blev över allas förväntan: det totala värdet är 6 326 465 SEK i bland annat tillgångar, viten, sanktionsavgifter och böter.

- Den operativa insatsen var totalt 24 timmar. Hur blir det om vi arbetar 40 timmar? Jag påstår att det är så här vi ska arbeta betydligt oftare framöver och visst kommer det bli fortsättning och en "Operation Klöver 2", säger Sven Holgersson.

Under onsdagen besöktes operationen också av ett stort antal högre chefer från olika myndigheter. Samtliga var inne på samma linje som lokalpolischef Sven Holgersson.

- Exemplet här i Helsingborg är ett gott exempel och något som är mycket intressant ur ett regionalt perspektiv. På det sätt som myndigheterna har arbetat tillsammans i Helsingborg kommer jag lyfta i ett regionalt perspektiv framöver, sa besökande biträdande regionpolischefen Jarl Holmström.

- Flera polisområden arbetar ju så här i en mindre skala, men tiden var absolut mogen att testa i större skala och resultatet känns mycket tillfredsställande, säger biträdande polisområdeschef Michael Mattsson.

Även på Tullverket var det glada miner.
- Väldigt, väldigt intressant och ett skolexempel på hur vi ska arbeta tillsammans framöver. Även på regeringsnivå betonas ju samverkan mellan myndigheter i kampen mot brottsligheten, sa Teresa Brinck som är biträdande regionchef på Tullverket region Syd.

Operation Klöver, Helsingborg 1-3 september 2020

Deltagande aktörer: Polisen, Skatteverket, Tullverket, Arbetsmiljöverket, Kronofogden, Helsingborgs stad, Räddningstjänsten Skåne Nordväst samt Försäkringskassan.

Polisen hade under operationen huvudmannaskapet.

Totala värdet vid operationsavslut klockan 22 torsdagen 3 september: 6 326 465 SEK. (Siffran kan komma att justeras uppåt efter ytterligare sluträkning)