Storbedragare på nätet dömd till fängelse

Mannen sålde bilar och andra fordon för stora summor via annonser på nätet. Affärerna gick bra – det enda problemet var att varorna inte ägdes av bedragaren.

– Han var väldigt trevlig, kunnig och hade långa sms-konversationer med köparna, säger Åsa Fredriksson, polis och utredare vid utredningssektionen polisområde Uppsala.  

Tillvägagångssättet var nästan identiskt för samtliga bedrägerier. Mannen kopierade andra säljares annonser och lät den rättmätiga ägarens namn och adress stå kvar medan han ändrade telefonnumret till en mobil i sin ägo. När sedan en hugad köpare hörde av sig så utgav han sig för att vara ägaren.

– Mannen berättade att många var intresserade av varan och uppmanade spekulanten att swisha halva köpesumman i förskott för att garantera köpet. Många målsägare upptäckte att de hade blivit lurade först när de var på plats för att slutföra köpet och hämta fordonet, berättar Åsa Fredriksson.

Den dömde omsatte över en miljon kronor på bedrägerierna under 2018 och 2019. Målsägarna var sammanlagt 126 stycken. Bedragaren dömdes i juni av Uppsala tingsrätt till två års fängelse för grovt bedrägeri och grovt penningtvättbrott.

Bedrägeriärenden är ofta komplicerade och det behöver göras många utredningsåtgärder för att påvisa systematiken och omfattningen. De drabbade i detta ärende var spridda över hela landet och flera utredare hjälptes åt för att lösa fallet.

Åsa Fredriksson pekar på att en viktig framgångsfaktor är just samordningen av ärenden när det gäller fall med många målsägare och brottstillfällen.

– Under tiden som utredningarna pågick hittades hela tiden nya ärenden som kunde härledas till den dömde.  

Åsa Fredriksson menar att vem som helst kan drabbas av bedrägerier, det gäller även den mest misstänksamme.

– Bedrägeribrotten urholkar vårt välfärdssamhälle. Det här har blivit en del av den grova organiserade brottligheten och är ett relativt nytt sätt att få in stora inkomster utan att behöva råna banker eller sälja narkotika.

Polisområde Uppsala arbetar på flera olika fronter med att minska bedrägeribrotten. 

– Vi arbetar brottsförebyggande med att sprida information till allmänhet angående modus för bedrägerier och hur man kan skydda sig. På senare tid har vi också genomfört stora rekryteringar där vissa innehar specialkompetenser. I slutet av sommaren började tio nya utredare hos oss, vilket är ett välkommet tillskott till myndigheten.

Så skyddar du dig vid näthandel

Betala aldrig i förskott om du handlar av privatpersoner.

Var vaksam om säljaren stressar dig att slutföra affären.

Att säljaren lämnar ut sitt person- eller kontonummer skyddar dig inte från att bli lurad.

Lämna aldrig ut ditt bankkontonummer. Du vet inte vem som sätter in pengarna och du kan bli återbetalningsskyldig.

Begär originalkvitto, legitimera säljaren och skriv ett köpekontrakt.