Stort genomslag för polisens trafiksäkerhetsfilm under trafikveckan

Hastigheten var i fokus vid polisens nationella trafikvecka. Uppföljningen visar att drygt 8400 personer i landet bötfälldes. Genomslaget blev också stort för den film som lanserades i syfte att uppmärksamma vikten av att följa hastighetsbestämmelserna.

Polisen arbetar med Nollvisionen, vilket innebär att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. En del i detta arbete är de återkommande nationella trafikveckorna. Målet med hastighetsveckan är att sänka medelhastigheten och därmed rädda liv.

Trafikfilmen en tankeställare

Under trafikveckan satsade polisen denna gång även kommunikativt genom att lansera en film som fokuserar på konsekvenserna av hastighetsöverträdelser. Filmen har fått mycket stort genomslag på sociala medier, nästan en halv miljon visningar i nuläget. Den engagerar, delas vidare och många kommenterar att de vill se den i nationell tv, ”riktig” tv.

– För oss som arbetar med att öka medvetenheten kring trafiksäkerhetsfrågor är det oerhört glädjande att se hur positiva reaktioner filmen fått. Många kommenterar att filmen gett dem en tankeställare och att de nu förstår vikten av att följa hastighetsbegränsningarna. Vi poliser vill ju gärna slippa att bötfälla folk för att de kör för fort, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Annan brottslighet uppdagas

Polisens insatser under trafikveckan har resulterat i att drygt 8400 personer i landet bötfälldes för hastighetsöverträdelser. Detta är mer än 2000 fler än förra året vid motsvarande trafikvecka.

– En skillnad i våra hastighetskontroller jämfört med förra året är att vi numera har en app i mobilen som underlättar vårt arbete. På så vis frigör vi tid som kan användas till att göra fler kontroller och till att prata trafiksäkerhet i våra möten, säger Ursula Edström.

Liksom vid tidigare trafikveckor uppdagades även annan brottslighet, bland annat narkotikabrott, stöld, vapenbrott samt att efterlysta personer anträffades. En utökad polisiär närvaro i trafiken skapar därmed ökad trygghet.

Fakta - Polisens trafiksäkerhetsarbete

  • Visionen för polisens trafiksäkerhetsarbete är att ingen ska dö eller skadas i trafiken.
  • Polisen genomför årligen olika typer av nationella trafikinsatser och vecka 38 var det fokus på hastighetskontroller. Hastigheten har en avgörande betydelse för hur illa utgången av en trafikolycka blir.
  • Nästa trafikvecka äger rum vecka 42, då med fokus på yrkestrafik.

Här kan du läsa mer om polisens trafiksäkerhetsarbete:

Varför kontrollerar polisen fordon i trafiken?
Fler rapporterade trafikförseelser
Polisen går över till digital ordningsbot