För närvarande är det tekniska problem med vårt passbokningssystem, både på webb och via 114 14. Vi ber er försöka lite senare om det inte fungerar att boka tider för pass i nuläget.

Strålkastaren: insats med bedrägeribrott i fokus

Den 23 september genomförs en nationell bedrägeridag i hela landet. Polisregion Nord kommer att utöka den dagen till att omfatta 22-24 september. Dagarna syftar till att rikta ljuset mot bedrägeribrotten och vikten av det utredningsarbete som görs.

Insatsen går under namnet ”Strålkastaren” och syftet är att belysa utredningsverksamheten med fokus på bedrägerier.

- Insatsen handlar om att sätta fokus på bedrägeribrotten som vi ser ökar i omfattning. Förväntningarna är att vi ska få positiva effekter både på det brottsförebyggande området och inom utredningsverksamheten, berättar Thomas Nilsson, chef vid Utredningsenheten i region Nord och insatschef för Strålkastaren i regionen.

Även Åklagarmyndigheten kommer att delta i insatsen, både nationellt och regionalt.

Brottsaktiva och bidragsbrott i fokus

Polisregion Nord har beslutat att inriktningen för den regionala insatsen är brottsaktiva med ett flertal misstankar samt bidragsbrott. Med bidragsbrott menas till exempel att någon lämnar falska uppgifter för att på så sätt få bidrag från t.ex. Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten eller a-kassan, bidrag som man egentligen inte har rätt till.

- Tittar vi på bidragsbrotten så handlar det om stora summor pengar som egentligen ska gå till de som mest behöver det, men som bland annat hamnar hos den organiserade brottsligheten. Vårt arbete mot bidragsbrotten är därför en viktig åtgärd för att strypa tillgången på pengar för den organiserade brottsligheten och annat missbruk av våra välfärdssystem, poängterar Thomas Nilsson.

Under insatsdagarna kommer man på olika sätt arbeta riktat mot dessa två fokusområden genom att samla utredningsresurs från flera delar av verksamheten. 

- Kortfattat kan man sammanfatta målet med insatsen med att vi ska se till att målsäganden får sina ärenden utredda, att vi kan lagföra misstänkta personer samt utveckla samverkan mellan polis och åklagare. Detta arbete pågår året om, men insatsen vill - som namnet avslöjar - under några dagar sätta strålkastaren lite extra på just bedrägeribrotten, avslutar Thomas Nilsson.

Kontaktpersoner för media

Thomas Nilsson, insatschef och chef för Utredningsenheten i polisregion Nord: Kan berätta mer om den nationella och regionala bilden gällande bedrägeribrott och bidragsbrott samt om insats Strålkastaren.

Thomas Nilsson finns tillgänglig för mediefrågor under eftermiddagen onsdag den 23 september. Han nås på 010-568 00 20.

Mikael Ahrtzing, regionalt it-brottscentrum, polisregion Nord: Kan berätta mer om vad brottstyperna innebär, hur de kan gå till samt hur man kan förebygga dessa. Mikael Ahrtzing finns tillgänglig för mediefrågor under alla tre dagarna, 22-24 september. Tid för intervju bokas med fördel i förväg. Han nås på 072-588 66 09.