Tillfälliga bevakningskameror i Eskilstuna

Polismyndigheten sätter nu upp kameror i delar av Brunnsbacken i Eskilstuna kommun i syfte att förebygga och upptäcka brottslig verksamhet på platsen.

Delar av Brunnsbacken och Bellmansplan har under en tid varit drabbade av bilbränder, narkotikabrottslighet och våldsbrottslighet. Nu har Polisen tagit ett beslut om tillfällig kamerabevakning av delar av Bellmansplan.  

– Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet på platsen. I efterhand ska vi också kunna utreda och lagföra dem som ligger bakom brotten, säger Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna.

Kamerabevakning är ett effektivt hjälpmedel i det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet. Beslutet om kameraövervakning gäller i högst 90 dagar men kan eventuellt förlängas.

Kamerövervakningen blir ett komplement till det brottsförebyggande arbetet i området.

Polisen värnar allmänhetens integritet och bedriver endast kamerabevakning där det finns ett konkret behov och är en ändamålsenlig metod i polisens uppdrag. Kameraanvändningen regleras av omfattande restriktioner. Till exempel kommer endast behöriga att få tillgång till bildmaterial som också raderas efter viss tid. Kamerorna blir utrustade med ett filter, så kallad maskning, som gör att de inte filmar in i bostäder. På platser där kamerabevakning sker kommer det att finnas skyltar för att upplysa om det. Bildmaterialet sparas i två månader eller längre om det behöver användas i någon annan av polisens verksamheter, till exempel i en pågående förundersökning. 

Presskontakt

Thomas Bergqvist, kommunpolis
Telefon: 010-566 90 71